Borgernes tillid til Nordsjællands Politi er uændret i forhold til sidste år, viser Politiets Tryghedsundersøgelse.

Borgernes tillid til Nordsjællands Politi er uændret i forhold til sidste år, viser Politiets Tryghedsundersøgelse.

Undersøgelse: Borgerne har stadig samme tillid til Nordsjællands Politi

Politiets Tryghedsundersøgelse er lavet for sjette år i træk

tillid Politiets Tryghedsundersøgelse, hvor borgernes tryghed og tillid til politiet bliver målt, er for sjette år i træk blevet foretaget.

Og undersøgelsen viser - skriver politiet i en pressemeddelelse - at borgernes tillid til Nordsjællands Politi er uændret i forhold til sidste år. 78,3 procent af de adspurgte borgere i Nordsjælland svarer, at de har tillid til politiet.

Kigger man på resultatet for særligt udsatte boligområder i Nordsjællands politikreds, er borgernes tryghed og tillid til politiet steget i Vapnagaard og Egedalsvænge sammenlignet med sidste år, mens niveauet i Nøjsomhed er det samme som sidste år, fremgår det af pressemeddelelsen.

"Det er meget vigtigt for os, at borgerne føler sig trygge og har tillid til politiet, for tryghed er vores kerneopgave. Jeg er derfor godt tilfreds med, at vi her i Nordsjælland overordnet set fastholder niveauet fra sidste år," siger politidirektør Jens-Christian Bülow fra Nordsjællands Politi.

I 2018 har Nordsjællands Politi gennemført flere nye initiativer og en styrkelse af det forebyggende arbejde med det formål at bidrage til en høj tryghed.

"I forbindelse med vores nye organisering har vi valgt at tilknytte en fast områdebetjent til alle politikredsens kommuner, ligesom der også er specifikke områdebetjente tilknyttet de særligt udsatte boligområder. Derudover benytter vi flere gange om ugen en mobil politistation til at komme endnu tættere på borgerne rundt omkring i kredsen, og mit indtryk er, at det er noget, der bliver taget rigtig godt imod," siger Jens-Christian Bülow.

Politiets Tryghedsundersøgelse er baseret på mere end 11.000 besvarelser, som er indsamlet fra juni til oktober 2018.

Publiceret 29 December 2018 05:30