DEBAT:

Er det demokrati?

Søren P. Fabricius, Skovvang 65, 3450 Allerød

På grund af ferie i udlandet havde jeg ikke mulighed forpå nært hold at følge valget, som det forløb i Allerød. Men jeg blev noget overrasket over at konstatere, at en person, som hidtil ikke har været i byrådet med erfaringer derfra, og som kun fik ca. en tredjedel så mange stemmer som den sidende borgmester, kunne blive valgt til borgmester.

Da jeg så nu læser i Allerød Nyt, at de nyvalgte ikke borgerlige udvalgsformænd er sikret dobbelt så mange penge som tilsyneladende først besluttet, forstår jeg ikke logikken, og slet ikke når der fortsat er tale om en gennemgående borgerlig kommune. Er det demokrati? Jeg har for nogen tid siden i Berlingske skrevet om, hvorfor der måske findes politikerlede i Danmark. Hvis jeg har forstået ovenstående to emner korrekt, kan de måske være medvirkende til afstandtagen fra politik og politikere. Jeg tror ikke, jeg er ene om at være frustreret over den lokale politiske situation i vores ellers veldrevne kommune.

Man kan ængstes for fremtiden. Beslutningerne og sammensætningen af udvalgene og specielt udvalgsformændene afspejler ikke valgresultaterne, og som vælgere har vi krav ordentlig orientering om motivationen for de uhørte nærmest chokerende stigninger i udvalgsformændenes vederlag, og ligeledes hvorfor alle udvalgene har ikke borgerlige formænd, når de borgerlige havde flertal ved valget. Inden starten på det nye år bør borgerne have langt bedre orientering og klarhed over, hvad der foregår eller foregik bag de lukkede døre. Alle byrådsmedlemmer er valgte af borgerne og har derfor en pligt til at være åbne og ærlige overfor vælgerne, ellers forsvinder tilliden. Et gammelt ord siger: 'Det ukendte frygter man'. Situationen i Allerød kommune lige nu er ukendt for de fleste vælgere! Vær nu åbne og ærlige, det skylder I os.

Publiceret 15 December 2017 14:19

SENESTE TV