DEBAT:

Beboer- og pårørenderåd etableres på plejehjemmene

Olav B. Christensen, byrådsmedlem, Venstre, næstformand for Sundhed-, Velfærd- og Beskæftigelsesudvalget

For Byrådet er det vigtigt, at der er så kort afstand som muligt mellem beboerne indbyrdes, mellem beboerne og deres pårørende, men også mellem de pårørende indbyrdes, da de ofte sidder med de samme tanker, ideer og problemstillinger. Den afstand, som nogle oplever i dag, skæres ned med et kommende beboer- og pårørende råd. Det bliver et sted, hvor man kan udveksle tanker og informationer og ikke mindst, hvor ledelse og medarbejdere inden for området får mulighed for at informere om aktiviteter og planer. Det ser jeg som tryghedsskabende for alle.

I budget 2018 blev forslaget kaldt for etablering af et Pårørenderåd. Efter anbefaling fra Ældrerådet bliver navnet Beboer- og Pårørenderådet. Det kommer til at dække kommunens 4 plejehjem. Det besluttede Sundheds-, Velfærds- og Beskæftigelsesudvalget (SVBU) i sit seneste møde. Alle er opmærksomme på de pårørendes store betydning i hverdagen. Deres omsorg og enorme indsats er uvurderlig for trivslen på vore plejehjem. Med Beboer- og Pårørenderådet bliver det muligt at være beboer og pårørende i et større fællesskab.

Beboer- og Pårørenderådet kommer til at bestå af 13 medlemmer. Hvert plejehjem bliver repræsenteret med 2 personer, der kan være beboere og pårørende. Ældrerådet får 2 pladser. Desuden er der 3 pladser, der besættes med ledere og medarbejdere fra plejehjemmene.

I Venstre er glade for at de borgerhenvendelser, vi har fået herom, nu kan imødekommes. Der forestår nu et forberedende arbejde for at få rådet etableret og startet. Alle ønskes held og lykke hermed.

Publiceret 26 January 2018 10:20

SENESTE TV