DEBAT:

Valg til repræsentantskabet for Nykredit og Totalkredit kunder

Lars Hølledig, Blovstrød Byvej 17, 3450 Allerød

Nu får Nordsjælland endelig mulighed for at skifte ud i Nykredits repræsentantskab efter adskillige år med stigende bidragssatser og efter ca. to år med højlydte protester fra kunderne og forsøg med ledelsesdialog. Repræsentantskabets 104 medlemmer vælges for 4 år ad gangen og 11 af kundernes kandidater er allerede valgt ind i andre dele af landet.

Alle med Nykredit eller Totalkredit lån er blevet inviteret til valgmøde ved brev i deres e-boks og jeg vil gerne opfordre alle inviterede til at udøve deres valgret, enten ved at møde op til valgmødet eller ved at afgive fuldmagt til en deltager som taler deres sag.

Med Nykredits aflysning af børsnotering og krav fra Baselkommissionen Nykredit allerede opfylder med ekstra 12 mia. i buffer, så burde der jo ikke være meget for kunderne at kæmpe for mere – men det er der. Stigningerne i bidragssatser er stadig ikke tilbagerullet, salg af flere aktier der udvander kundernes indflydelse er stadig aktuelt, mulighed for lån i yderområder er stadig vanskelig at opnå og nedsparringslån ligger ikke højt på dagsordenen i Nykredits bestyrelse.

Som jeres lokale kandidat repræsenterende kundernes interesser, vil jeg også godt opfordre til at støtten til kundernes kandidater organiseres så besværlige valgregler ikke resulterer i at ledelsen igen får deres egne kandidater valgt. Se www.kunderneskandidat.dk.

Publiceret 26 January 2018 10:40

SENESTE TV