Drømmen lever:

Allerød Bio kæmper for at rejse penge til ny foyer

“Vi håber, at den nye foyer kan blive en realitet omkring årsskiftet 2019-2020,” siger formanden for foreningen Allerød Bios Venner, Finn Hyllested

Af
Michael Braunstein

Michael Braunstein

Drømmen lever hos Allerød Bios Venner: Foreningen af frivillige bag biografen har i flere år stået med et færdigt projekt til en ny foyer og café i hånden, men mangler pengene - og gør nu et nyt forsøg på at rejse de nødvendige 6,5 mio. kr.

“Vi har søgt en vifte af fonde om tilskud til projektet, og vi håber, at det lykkes os at rejse så mange midler, at den nye foyer og café kan blive en realitet, gerne omkring årsskiftet 2019-2020,” siger formanden for Allerød Bios Venner, Finn Hyllested.

Læs også: Nyt i Allerød Bio: Film for børn og bamser

Han fortsætter:

“Jeg har aftalt et møde med Allerøds nye borgmester i nær fremtid, og jeg håber, at han vil arbejde for, at der også kommer kommunale kroner på budgettet til projektet på et tidspunkt.”

"Vi håber, at det lykkes os at rejse så mange midler, at den nye foyer og café kan blive en realitet, gerne omkring årsskiftet 2019-2020,” siger formanden for Allerød Bios Venner, Finn Hyllested.

For lille

Allerød Bios nuværende foyer er for lille, når der er solgt halvdelen af de mulige 102 billetter til en forestilling, og toiletforholdene lever ikke op til tidens krav, fastlår Allerød Bios Venner.

Projektet med en ny foyer er udformet af Tegnestuen Anders Lohse ApS og omfatter tidssvarende café- og toiletforhold, siger biovennerne, der påpeger, at foyeren og caféen også kan anvendes af andre end biografgængere, bl.a. brugerne af Allerød Bibliotek.

I forbindelse med lokalplanarbejdet vedrørende 'Byens Plads' har kommunen etableret et byggefelt, der muliggør opførelse den nye foyer.

Prisoverslaget lyder på 6,5 mio. kr. til projektering og opførelse.

“Vi har selv en formue på knap 1,7 mio. kr., men de penge forestiller vi os at bruge til inventar og indretning,” siger Finn Hyllested.

I dialog

Bio-formanden påpeger, at der løbende har været dialog om projektet med den tidligere borgmester, Jørgen Johansen.

“Han udtrykte en positiv indstilling, men har også tilkendegivet, at finansiering af projektet ikke umiddelbart ligger inden for overslagsårene. Derfor prøver vi nu at skaffe pengene selv. Vi gør det for at forkorte ventetiden, og håber, at det fører til et godt resultat,” siger Finn Hyllested.

Fakta

Allerød Bio åbnede i 1923 som privat biograf.

Da den lukkede i 2003 tog en gruppe borgere initiativ til at starte en foreningsdrevet biograf, og de fik kommunen til at overtage bygningen og stille den til rådighed for foreningen i 2004.

Driftsaftalen indebærer, at kommunen står for udvendig vedligeholdelse og foreningen står for indvendig vedligeholdelse og selve biografdriften.

Publiceret 31 January 2018 11:52

Allerød Nyt nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Allerød Nyt
SENESTE TV