DEBAT:

Skolereformen - en brøler

Holger Herdal, 9.A, Lillevang Skole, afd. Lillerød

Skolereformen blev gennemført for at give danske elever et fagligt løft, men styrker det eleverne, at de er længere i skole?

Det er ikke blevet påvist, at skolereformen giver et fagligt løft, og her i 2018 er de kritiske røster stadig eksisterende.

Som 9. klasses elev kan jeg tilslutte mig kritikken. Skolereformen har kostet mig en del af mit fritidsliv. Derfor begynder kvaliteten af mine lektier mere at blive til venstrehåndsarbejde, da jeg som ung i Allerød prioriterer og ønsker fritid. Hvis jeg skulle i skole til klokken 14 hver dag, ville jeg have mere tid til min fritid og mine lektiers kvalitet ville være bedre.

At være i skole i flere timer, gør mig ikke nødvendigvis bedre, når lærerne har mindre forberedelsestid og dermed også mindre tid til at give respons og videreudvikle undervisningsmateriale. Derudover er der mangel på bevægelse i timerne, som skyldes, at lærerne har for lidt tid til forberedelse til deres undervisning. Så jeg skal længere tid i skole.

Jeg får ikke de pauser og den bevægelse, jeg har brug for, for ikke at være alt for træt til de sidste timer på dagen.

Der er ikke brug for flere timer, men snare bedre og mere effektiv undervisning.

Skolereformens konsekvenser rammer alle elever, både normale, og dem med særlige behov. Det er særligt svært for eleverne med særlige behov, som havde det svært i forvejen, og endnu sværere med skolereformen. Jeg kan i princippet være ligelgad. Min tid i folkeskolen er snart slut, men hvorfor er der ikke flere der råber om dette? Der sker ikke forandring med hænderne i lommerne.

Publiceret 01 February 2018 13:15

SENESTE TV