Støjplagede Allerød-borgere står sammen

Den konstante rumlen fra Hillerødmotorvejen skal skæres af med effektive støjværn, mener lokal støjgruppe og peger på Furesø Kommune

Af
Af Anne Lønstrup

“En kommune lige syd for os lykkes ganske glimrende med at få staten til at opsætte støjværn ved motorvejen.”

Udsagnet bliver gentaget et par gange under mødet med Finn Yde Andersen og Henri Bornstein fra den gruppe af støjplagede Allerød-borgere, som kæmper for at få skærmet af for støjen fra Hillerødmotorvejen.

Læs også: Borgmester om støj: “Vi vil gerne gøre noget”

De har noteret sig, at trafikminister Ole Birk Olesen (LA) har bevilget 10,3 mio. kr. til etablering af en støjskærm ved motorvejen i Bregnerød. Nu er spørgsmålet, om staten også kan finde midler til at skærme motorvejsstøjen ved Allerød af. Det kræver en indsats fra de lokale politikere, mener Henri Bornstein og Finn Yde Andersen.

De mødes hver måned med resten af gruppen for at drøfte, hvordan de kommer igennem overfor kommune og stat med deres synspunkter. De driver facebook-gruppen 'Stop motorvejsstøj – Allerødborgere mod Hillerødmotorvejens støj'. Og så lever de ellers med lukkede vinduer og med ubrugelige terrasser, medmindre man da synes om den konstante brummen, som bilerne på motorvejen skaber.

1500 grunde i støjzonen

Det er vinter, så vi drikker kaffen indenfor. Henri Bornstein har siden 1976 – eller før motorvejen blev anlagt – boet med sin familie i huset på Røglevej. De har fået skiftet alle husets vinduer med mere støjtætte af slagsen, men når vejret er til udendørsliv, bruger familien kun husets østvendte terrasse, hvor huset skærmer af for støj fra motorvejen.

Også Finn Yde Andersen påpeger, at der er meget lidt fornøjelse ved at opholde sig udendørs på terrassen i sommerhalvåret, når man bor i støjzonen.

“Vi kan konstatere, at der på et tidspunkt har været en interesse fra kommunen for at sikre borgernes interesser. Der blev nemlig under en tidligere Venstre-borgmester bygget en støjvold ved motorvejen. Desværre fungerer den eksisterende vold ikke, fordi den er konstrueret forkert,” siger han.

Læs også: Nyt byråd giver borgere håb om afslutning af støjvold

“Der er 1.500 grunde i støjzonen i Allerød. Regner man med, at der bor en mand og en kone og to børn i gennemsnit i hvert af disse huse, svarer det til, at 12-13 pct. af befolkningen i kommunen er støjplagede,” siger Henri Bornstein.

De oplyser, at der i dag kører 27.000 biler på vejen ved Allerød i døgnet. Det tal forventes kun at stige. Ikke mindst hvis det lykkes at føre motorvejen helt til Hillerød.

Vejdirektoratet målte i 2012 markante overskridelser af den tilladte grænse på 58 db i Allerøds støjplagede boligområder. På et nyt vejkort fra januar 2018 ser støjen imidlertid ud til at være faldet.

“Vi er forundret. Det strider mod al logik, at støjen skulle være faldet siden sidste femårs-måling. Men Vejdirektoratet kalder det nyeste støjkort for 'et beregnet støjkort', hvor de tidligere var ude at måle støjen på bestemte tidspunkter,” siger Henri Bornstein.

Statens opgave

Støjgruppen mener, at der nu er tid for Allerød kommune at handle for at beskytte deres borgere:

“Vi har noteret os, at der i konstitueringsaftalen for det nye Allerød-byråd står, at 'Vi vil undersøge mulighederne for at mindske støjen fra Hillerødmotorvejen',” siger de.

Formand for kommunens Teknik-, erhverv-, plan- og miljøudvalg, Miki Dam Larsen (A) bekræfter, at kommunen er i dialog med Vejdirektoratet, der står for den VVM-redegørelsen, som bl.a. påpeger støjproblemer.

“Der er et møde til efteråret med Vejdirektoratet, hvor vores opgave bliver at finde løsninger sammen med staten på de problemer, som redegørelsen peger på. Staten forventes at tage initiativ til at finansiere de nødvendige løsninger,” udtaler Miki Dam Larsen.

Han siger yderligere, at han mener, at ville give god mening, hvis staten tager over, efter at kommunen allerede tidligere har bekostet en støjvold.

“Vi må erkende, at der er en del Allerød-borgere, der lever med markant trafikstøj. Det er en fælles interesse i byrådet at se på, hvad vi kan gøre for et afhjælpe det, for der er ingen tvivl om, at støj giver forringet livs- og boligværdi for rigtig mange borgere,” siger Miki Dam Larsen.

Publiceret 02 February 2018 14:45

Allerød Nyt nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Allerød Nyt
SENESTE TV