DEBAT:

Nyt standpunkt - men næppe ny holdning

Martin H. Wolffbrandt, medlem af Allerød Byråd (C)

Det er glædeligt at Allerøds borgmester (Karsten Längerich, Venstre) har ændret standpunkt med hensyn til udligningsordningen. Kort tid før valget skrev Längerich:

”Skyldes det udligningen? Nej, selvom vi udligner alt for meget indenfor Hovedstadsområdet, så vil en rig kommune med få sociale problemer altid have flere penge til en høj service eller lavere skat end en fattigere kommune med flere sociale problemer.”(Karsten Längerich, V, 27/10-2017).

For få måneder siden var Venstres holdning altså at alene Hovedstadsudligningen skulle ændres. Strømmen af millioner fra Nordsjælland til Jylland (hvor der er mange Venstre-kommuner) var dengang ikke et problem.

Nu indtager Längerich et nyt standpunkt: ”Borgmester: Udligning går ud over vores service” (Karsten Längerich, V, 8/2-2018).

Det lyder så konservativt at det er næsten ikke er til at tro. Konservative har i mange år arbejdet for at få ændret udligningsordningen så der tages højde for at der er stor forskel på leveomkostningerne i Nordsjælland og i Jylland.

Det er svært at få ordningen ændret da både Socialdemokratiet og Venstre har borgmesterposter i mange kommuner som er nettomodtagere af kommunal udligning.

Strømmen af udligningsmillioner fra Allerød skal ændres så de ”rige” ikke betaler til alle men kun til de dårligst stillede kommuner. Det er glædeligt at Venstre har ændret standpunkt, men desværre har de næppe ændret holdning. Modtagerne af udligningen er nemlig i mange tilfælde Venstre-kommuner.

Publiceret 09 February 2018 10:25

SENESTE TV