Indstilling:

Kongevejsskolen nedlægges som selvstændig skole

Høringsperioden resulterede i 10 høringssvar

Af
Michael Braunstein

Michael Braunstein

Flertal i Børne- og Skoleudvalget og i Økonomiudvalget indstiller til byrådet, at Kongevejsskolen nedlægges som selvstændig skole pr. 1. august 2018 og fremover bliver en afdeling på Kratbjergskolen.

I Børne- og Skoleudvalget undlod Kasper Ljung Pedersen (A) at stemme, og i Økonomiudvalget undlod Merete Them Kjølholm (B) at stemme.

Det er en del af forslaget, at Kongevejsskolen - der er et kommunalt alternativt folkeskoletilbud til unge fra 13-17 år med maks. 23 elever - skal blive på den nuværende adresse.

Fem betingelser

Forslaget har været i høring i otte uger, og der kom 10 høringssvar. Blandt dem var ét fra skolebestyrelsen på Kongevejsskolen, der stillede fem betingelser for at kunne godkende forslaget.

Betingelserne handler om skolens daglige leder, som man ønsker skal fortsætte, om vigtigheden af at blive på den nuværende adresse, om løbende suppleringsvalg til skolebestyrelsen og om målgruppen for skolens elever, som man ønsker skal fastholdes.

Kongevejsskolens bestyrelse stiller desuden som forudsætning for sammenlægningen, at det ikke får økonomiske konsekvenser for skolens drift.

Læs også: Iben fra Den Store Bagedyst besøgte Kongevejsskolen

'Kongevejesskolen har pt. et fast budget. Det vil sige, at det ikke ændrer sig med varierende elevtal. Dette sikrer, at økonomien og lærergruppen er stabil, hvilket er vigtigt for at bevare det knowhow, skolen har opbygget, og som sikrer dens succes med at hjælpe elever i vanskeligheder i den almene folkeskole og få dem godt videre til en ungdomsuddannelse,' hedder det i skolebestyrelsens høringssvar.

I et notat, hvor Forvaltningen gennemgår og kommenterer skolebestyrelsens høringssvar, fremgår det, at 'Kongevejsskolens budget kan således ikke garanteres ikke at være elevtalsafhængigt.'

Formanden for skolebestyrelsen, Kristian Buhl Axelsen, oplyser, at bestyrelsen har møde 26. februar, hvor den kommunale forvaltning vil deltage og redegøre for sagen.

Et led i besparelserne

Som et led i besparelserne i budget 2017-2020 blev det besluttet, at der skulle etableres et samlet Allerød Ungdomscenter med 10. klassecenter på Kratbjergskolen, afdeling Engholm, Allerød Ungdomsskole og Kongevejsskolen. Den konkrete besparelse tog afsæt i etablering af en ny ledelsesstruktur og organisering, og besparelsen skulle fordeles med 100.000 kr. til ungdomsskolen og 526.671 kr. til Kongevejsskolen i 2018 og med 5/12 af de to beløb i 2017.

Det blev imidlertid siden besluttet at arbejde videre med, at besparelsen i stedet skal udmøntes, så Kongevejsskolen nedlægges som selvstændig skole og etableres som en afdeling af Kratbjergskolen - og at Allerød Ungdomsskole ikke skal indgå i sammenlægningen.

I Børn- og Skoleudvalgets beslutning 19. september 2017 hedder det, at 'udvalget ønsker at udvikle og styrke Kongevejsskolens pædagogiske tilbud med den ændrede organisering', ligesom udvalget indstiller, at besparelsen angående ungdomsskolen bortfalder.

Publiceret 12 February 2018 08:30

Allerød Nyt nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Allerød Nyt
SENESTE TV