DEBAT:

Næsten enig opbakning til øget trafiksikkerhed for skolebørn

Erik Lund, konservativt byrådsmedlem

På det seneste Økonomiudvalgsmøde besluttede et næsten enigt udvalg, at der nu etableres midterheller på Frederiksborgvej på begge sider af krydsningen ved Rønnealle/Enghavevej.

Midterheller vil give bløde trafikanter mulighed for at vente midt på vejen.

Herudover etableres pudebump (busvenlige bump) på begge sider af krydsningen og 40 km zonen udvides til at omfatte krydset.

På Enghavevej (Hestestien) og på Rønnealle etableres '2 minus 1' vej fra Frederiksborgvej til Kirkevænget (dvs. at vejen visuelt kun har ét kørespor, der benyttes af trafikanter i begge retninger, og har brudte kantlinjer i begge sider af vejen. Kantbanerne benyttes af cyklister og som vigeareal, når to modkørende trafikanter mødes). Desuden anlægges pudebump, hvilket sammen med '2 minus 1'-vejen vil forbedre sikkerheden for cyklister samt nedsætte farten på strækningen.

Pudsigt nok stemte Vores Allerød imod, da de kun ønskede '2 minus 1' vej på Rønnealle og ikke på Enghavevej.

Mon ikke, at Viggo Janum bliver 'banket på plads' af sit bagland inden byrådsmødet, når de erfarer, at Vores Allerød ikke ønsker at øge trafiksikkerheden på Hestestien?

Publiceret 12 February 2018 09:01

SENESTE TV