Det er ulovligt at gå ud på isen, også her på Geddemosen i Lillerød. I denne vinter har isen endnu ikke været tyk nok til, at Allerød Kommune har ophævet dét forbud. Foto: Michael Braunstein

Det er ulovligt at gå ud på isen, også her på Geddemosen i Lillerød. I denne vinter har isen endnu ikke været tyk nok til, at Allerød Kommune har ophævet dét forbud. Foto: Michael Braunstein

Advarsel:

At gå ud på isen på søerne er ulovligt

Kun hvis der skiltes med, at isen er sikker, må man færdes på den - og de skilte har endnu ikke været i brug denne vinter i Allerød Kommune

Af
Michael Braunstein

Michael Braunstein

Det kan godt være, at det har været frostkoldt den senere tid i Danmark, men i Allerød Kommune har man endnu ikke i denne vinter givet grønt lys til at færdes på isen på søerne.

Og hvis der ikke skiltes med, at isen er sikker, er det faktisk ulovligt at gå ud på den.

“Det er vigtigt at slå fast, at det er ulovligt at færdes på isen. Der er kun én situation, hvor dét forbud er ophævet, nemlig hvis der skiltes med, at isen er sikker,” siger driftschef i Park & Vej i Allerød Kommune, Susanne Pingel.

I frostperioder måler Allerød Kommune løbende isens tykkelse på lokale søer. Der er i kommunen kun to steder, hvor færdelssikkerheden vurderes, og det er Geddemosen og Arnes Mose. Alle andre steder er færdsel på isen permanent ulovlig.

Læs også: Få gratis hjælp til at komme godt fra start

“Vi går ud med boremaskiner og tager prøver af isen flere forskellige steder, og isen skal være 14 cm. tyk, før vi kan erklære den for sikker. Vi har i denne vinter endnu ikke givet grønt lys til færdsel på isen de to steder - vi skal være 100 procet sikker, før vi giver tilladelse,” siger Susanne Pingel og fortsætter:

“Jeg vil opfordre forældrene til at tage det her emne op med deres børn, så de bliver informeret om, hvad man må og ikke må. Der eksisterer den misforståelse, at man gerne må gå ud på isen, hvis der ikke er skiltet med, at det er forbudt, men de seneste år har det altså været sådan, at vi kun sætter skilte op, når færdsel på isen kan tillades. Med andre ord: Er der ikke et skilt ved søen, der giver grønt lys, er det ulovligt at gå ud på isen.”

Publiceret 13 February 2018 11:15