DEBAT:

Sikring af skolevej Frederiksborgvej/Rønneallé

Viggo Janum, Vores Allerød

De fremlagte løsningsforslag i byrådet indeholder alle den samme optimale sikring af krydsningen af Frederiksborgvej. Uenigheden mellem øvrige partier og Vores Allerød opstår således kun omkring sikringen på Enghavevej (Hestestien).

I løsning 3, som øvrige partier peger på, vil den blive udvidet til en såkaldt '2 minus 1 vej' med brudte striber langs begge sider. I rådgivernes notat nævner de følgende ulemper ved denne løsning:

'Bløde trafikanter vil fortsat blive klemt, hvis der forekommer modkørende biltrafik, og det vil stadig være utrygt, når der forekommer store køretøjer.'

I samme notat skriver rådgiverne:

'Det kan overvejes at etablere en cykelgade med ærindekørsel tilladt. Det betyder, at cyklister er prioriteret, men at ærindekørsel er tilladt under stærk hensyntagen til bløde trafikanter. Bilkørsel skal foregå med meget lav hastighed – der bør derfor suppleres med fysisk fartdæmpning til 30 km/t. Det bemærkes, at cykelgader oftest er anvendt i tættere byområder. Det er imidlertid vurderet, at Enghavevej lever op til hensigten med cykelgader, idet der er flest cyklister samt minimal bilkørsel.'

Vores Allerød ønsker ikke løsning 3 med en udvidelse af Enghavevej til '2 minus 1 vej', men derimod en bedre sikring af bløde trafikanter ved, at den får status som cykelgade. Herudover anbefaler vi, at der bliver indkørsel forbudt for biler fra Frederiksborgvej mellem kl. 7.30 og 8.30. En trafikløsning, der er etableret i andre kommuner.

Vores samlede forslag indeholder således den af forvaltningen anbefalede sikre løsning for krydsningen af Frederiksborgvej (løsning 1) kombineret med, at vi - for færre penge end ved løsning 3 - får en bedre sikring af hele Enghavevej for bløde trafikanter.

Publiceret 14 February 2018 15:19

SENESTE TV