'Som fortalt før, så er vi bestemt ikke stoppet, snarere tværtimod så har vi intensiveret vores arbejde mod det mål, som altid har været og stadig er at få stoppet etableringen af kategori 6/7 virksomheder i Farremosen,' skriver talsmand Thomas Frisch på Facebook.

'Som fortalt før, så er vi bestemt ikke stoppet, snarere tværtimod så har vi intensiveret vores arbejde mod det mål, som altid har været og stadig er at få stoppet etableringen af kategori 6/7 virksomheder i Farremosen,' skriver talsmand Thomas Frisch på Facebook.

Borgergruppe holder nyt borgermøde om Farremosen

’En grøn kommune går i sort’ har holdt møde med borgmester Karsten Längerich

Af
Michael Braunstein

Michael Braunstein

Borgergruppen mod etablering af kategori 6/7 virksomheder i erhvervsområdet Farremosen indkalder til nyt borgermøde. Det sker 6. marts fra kl. 19.30-21.30 på Kratbjergskolen, Ravnsholt, i kantinen, og overskriften er: 'Status og det fremadrettede arbejde'.

Det oplyser talsmand Thomas Frisch i Facebook-gruppen 'Farremosens erhvervsområde - en GRØN kommune går i SORT'.

'Som fortalt før, så er vi bestemt ikke stoppet, snarere tværtimod så har vi intensiveret vores arbejde mod det mål, som altid har været og stadig er at få stoppet etableringen af kategori 6/7 virksomheder i Farremosen,' skriver Thomas Frisch og omtaler et møde, gruppen har haft med borgmester Karsten Längerich.

Læs også: 11 mod 10: Høringssvar om Farremosen trækkes ikke tilbage

'Vi fremlage de fem punkter, som vi mener klart og tydeligt viser, at Allerød kommunes byråd og forvaltning ikke helt kører i samme spor, for nu at sige det pænt! Karsten Längerich lyttede opmærksomt til det vi fremførte, og sluttede af med at sige, at han som vores allesammens borgmester selvfølgelig ikke kunne acceptere, hvis der var 'rod' i maskinrummet,' skriver Thomas Frisch og fortsætter:

'Vi fra vores side gjorde det helt klart, at med de oplysninger vi sad inde med og havde fået gravet frem, så ville det alt andet lige være det mest ansvarlige at få undersøgt en gang for alle, hvad der er op eller ned, og få rettet ind efter det!

Læs også: Borgergruppe har ikke givet op: Kampen fortsætter

Overskrifterne for de fem punkter er ifølge opslaget:

'1: Hvorledes kan arealanvendelsen for Farremosen ændre status fra Fingerplan 2013 til 2017, uden der har været en politisk proces?'

'2: Hvorledes kan den lokalplan 3-392, der gælder for Farremosen, pludselig ændre ordlyd for arealanvendelsen?'

'3: Byrådet vedtager en Kommuneplan, der ikke er i overensstemmelse med den gældende Fingerplan.'

'4: Den daværende borgmester var på tidspunktet for vedtagelse af lokalplan 3-392 lønnet bestyrelsesmedlem af Norfors. Han var derfor på tidspunktet for vedtagelsen inhabil og skulle have forladt lokalet. Alene af denne årsag er lokalplan 3-392 ugyldig.'

'5: Ifm. med udarbejdelsen af lokalplan 3-392 er der udarbejdet en indledende screening for at afklare, om der skulle gennemføres en miljøvurdering af lokalplan 3-392 for erhvervsområdet Farremosen. Med baggrund i screeningen blev det vurderet at der skulle laves en miljøvurdering. Miljøvurderingen har kun taget udgangspunkt i den oprindelige udgave af lokalplan 3-392, dvs. at det er i miljøvurderingen forudsat at virksomheder som Pankas, SCT og DHL-bygningen ikke kan opføres.'

'Ovenstående fem punkter er også de forhold, vi har lagt til grund for vores stævning af Allerød Kommune,' noterer Thomas Frisch.

På borgermødet vil der blive en mere detaljeret gennemgang af de fem punkter, og borgergruppen vil invitere borgmester Karsten Längerich til at deltage i mødet, fremgår det.

Publiceret 23 February 2018 14:45