Allerød-borgerne skal fremover sortere husholdningsaffald. Temafoto

Allerød-borgerne skal fremover sortere husholdningsaffald. Temafoto

Så er det besluttet:

Allerød skal til at sortere affaldet

Enigt byråd står bag beslutningen om, at Allerød-borgerne skal sortere affald ved husstanden

Af
Michael Braunstein

Michael Braunstein

Et enigt Allerød Byråd besluttede 22. februar, at Allerød-borgerne fremover skal sortere husholdningsaffald. I enfamilieboliger skal der indsamles glas, papir, metal og plast i to beholdere med hver to rum, og i etage- og rækkehuse skal der opstilles containere, hvor der desuden indsamles pap.

Den nye sorteringsordning søsættes som et fælles projekt i kommunerne Allerød, Fredensborg, Hørsholm og Rudersdal, idet der laves et fælles udbud.

Læs også: Forsøg med affald: Positive erfaringer

Det er frivilligt for enfamilieboliger og rækkehuse, om man vil deltage i den øgede sortering ved husstanden. I alt bliver den pris, hver husstand skal betale for at være med i ordningen, cirka 460 kr. pr. år. Forventningen er, at det nye system kan sættes i søen ultimo 2019.

En konsekvens af den nye ordning bliver, at Spildopmagerne ophører med at indsamle papir, pap og glas, men fortsætter med indsamling af loppemarkedseffekter.

Nationalt har Danmark et mål om genanvendelse af 50 pct. af husholdningsaffaldet. Allerød Kommune genanvender i dag cirka 21 pct. Det er vurderingen, at det nye indsamlingssystem kan løfte genanvendelsesprocenten til ca. 29.

Tilfredshed med ordningen

I byrådet sagde formanden for Teknik-, Erhverv-, Plan- og Miljøudvalget, Miki Dam Larsen, Socialdemokratiet, at han var godt tilfreds med den model, der lå på bordet.

“Det her er en gennemprøvet og solid model, der kan øge genanvendelsen i kommunen, er bedre for miljøet og en serviceforbedring for borgerne,” sagde han.

Martin H. Wolffbrandt, Konservative, erklærede, at C støttede ordningen.

“Skrækscenariet kunne være, hvis det hele efter sortering blev blandet sammen igen, men sådan er det ikke. Det glæder os samtidig, at Spildopmagerne fortsætter deres indsamlings-aktiviteter,” sagde han.

Læs også: Forslag: Allerød-borgerne skal sortere affald

Lisbet Skov, Venstre, tilsluttede sig de positive meldinger fra Miki Dam Larsen og Martin H. Wolffbrandt.

“Genanvendelse er godt for miljøet, og det er et fint skridt at tage, at der nu åbnes for sortering tæt på bopælen, idet det jo altså er frivilligt, om man vil være med. Det er så meget vigtigt, at ordningen faktisk fungerer - og også at Spildopmagerne fortsætter,” sagde hun.

Rasmus Keis Neerbek, Enhedslisten, var også enig i, at der var meget positivt i den nye ordning.

“Det kunne naturligvis være endnu mere ambitiøst, men det er tværkommunalt og solidt, og det kan ikke gå for stærkt at komme igang,” sagde han.

Jytte Agerup, Radikale Venstre - indkaldt som suppleant for Merete Them Kjølholm - hæftede sig ved, at genanvendelsen med ordningen kunne komme op på 29 procent i Allerød.

“Det er meget vigtigt, at vi fortsætter ad den vej,” sagde hun.

Læs mere om affaldssorteringen på Allerød Kommunes hjemmeside her 

Publiceret 23 February 2018 09:30