Borgmester Karsten Längerich har nu kommenteret forslaget om borger-forslag fra Finn Yde-Andersen.

Borgmester Karsten Längerich har nu kommenteret forslaget om borger-forslag fra Finn Yde-Andersen.

Borger-forslag:

Borgmester vil se på mulighederne

Karsten Längerich vil drøfte idé fra borger med byrådets partier

Af
Michael Braunstein

Michael Braunstein

'I forhold til den nuværende praksis kan det forekomme unødigt bureaukratisk at kræve, at borgerne skal indsamle et større antal underskrifter for at få et forslag behandlet. Jeg vil derfor tage en drøftelse med de andre partier og se på mulighederne for, at borgerne direkte kan sende forslag til byrådet.'

Sådan lød svaret fra borgmester Karsten Längerich til Finn Yde-Andersen på byrådets møde 22. februar.

Læs også: Borger: Byrådet skal behandle forslag fra borgerne

Finn Yde-Andersen havde fremsendt et spørgsmål til byrådet, der lyder:

'Har byrådet tænkt sig at indføre borger-forslag, så borgerne i Allerød kan bede byrådet om at behandle et forslag? Flere kommuner, der prioriterer nærdemokrati højt, har allerede indført borger-forslag. Ordningen betyder, at et bestemt antal underskrifter fra borgerne forpligter byrådet til at behandle et forslag.'

Karsten Längerich anførte i sit svar, at der 'allerede nu er en ubureaukratisk og fleksibel adgang for Allerøds borgere til at stille spørgsmål til byrådet med tiltaget 'spørgsmål til byrådet'.

'Alle borgere i Allerød kan frit stille spørgsmål til byrådet, og det kræver kun én borger at stille et spørgsmål, som jo også kan indeholde et forslag,' hedder det i borgmesterens svar, der fortsætter:

Læs også: Allerøds borgmester rådgiver Sophie Løhde

'Det eneste kriterie er, at man stiller det som et spørgsmål. Her er proceduren, at der bliver svaret ved et kommende møde i byrådet.'

'Det er en mulighed, der har eksisteret i lang tid, og man kan på byrådets dagsordener se mange eksempler på sådanne spørgsmål. Dette er et tegn på, at vi i Allerød har et stærkt lokaldemokrati - og i det hele taget vægter dialogen med borgerne højt.'

'Borgere som ønsker, at byrådet tager stilling til konkrete forslag er også altid velkommen til at rette henvendelse til mig eller andre byrådsmedlemmer,' lød svaret.

Publiceret 25 February 2018 06:00