BIF-formand:

Blovstrød Idrætsanlæg bør udvides

Baggrunden er de kommende års boligudbygning af Blovstrød, påpeger formanden for Blovstrød Idrætsforening

Af
Michael Braunstein

Michael Braunstein

Udbygningen af Blovstrød med et større antal nye boliger i de kommende år vil give behov for en udbygning af faciliteterne på Blovstrød Idrætsanlæg.

Det slog formanden for Blovstrød Idrætsforening, Poul Møller Hansen, fast i sin beretning på BIF's generalforsamling 7. marts.

Her pegede han på, at udvidelsen kunne omfatte lokaler til foreningsfitness, flere baner til fodbold samt faciliteter til parkour, rulleskøjter og BMX-cykelbane.

Læs også: Nye tider for fodbolden i Blovstrød IF

'Ligeledes ønsker vi fortsat, at der rettes op på nogle af de fejl, der er lavet ved udbygningen af hallen, herunder at foldevæggen i klublokalet bliver fjernet, da den med den størrelse, klublokalet endte med at få, er både uanvendelig og til gene for brugerne af lokalet,' anførte Poul Møller Hansen.

Han oplyste, at boligudbygningen vil øge medlemsgrundlaget for Blovstrød Idrætsforening, og at foreningen for at forberede sig på fremtiden gennemfører et foreningsudviklingsforløb i samarbejde med DGI Nordsjælland.

Fokus på rengøring og badevand

Formanden nævnte desuden, at man i Brugerrådet for Blovstrød Idrætsanlæg har fokus blandt andet på rengøringen, 'som ikke lever op til brugernes ønsker', badevandstemperaturen 'der fortsat volder problemer', problemer med adgang, idet 'brugere mødes af låste døre til hallen og omklædningsrum' samt 'Service i samspil', 'hvor stadig flere opgaver på anlæggene lægges ud til brugerne.'

Poul Møller Hansen nævnte i beretningen BIF's 50 års jubilæum, der blev fejret 6. november 2017, og så takkede han de mange frivillige, 'der er med til at gøre Blovstrød Idrætsforening til et godt sted at dyrke idræt.'

Læs også: Jubilæum: 50 årig hædret og fejret

Der var også beretninger fra foreningens afdelinger, og da det kom til valg til bestyrelsen, blev Poul Møller Hansen genvalgt til formandsposten. Der var også genvalg til sekretær Helle Petersen.

Erling Petersen blev genvalgt til posten som bestyrelsessupleant, Jørgen Sørensen opnåede genvalg som revisorsuppleant, og der var genvalg til Poul Møller Hansens som foreningens repræsentant i Allerød Idræts Union.

Publiceret 12 March 2018 16:45

Allerød Nyt nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Allerød Nyt
SENESTE TV