Udvalg indstiller:

Ny busrute mellem Lynge og Hillerød

Teknik-, Erhverv-, Plan- og Miljøudvalget imødekommer ønske, der senest blev fremsat på borgermødet 7. marts

Af
Michael Braunstein

Michael Braunstein

'Fra 2019 og fremadrettet afsættes der 0,75 mio. kr. ekstra til busdriften, idet der oprettes ny bus mellem Lynge og Hillerød.'

Sådan lyder indstillingen til Økonomiudvalget og byrådet fra Teknik-, Erhverv-, Plan- og Miljøudvalget, der 10. april havde 'Trafikbestilling 2019' på dagsordenen. Erling Petersen, Blovstrødlisten, deltog ikke i udvalgsmødet.

Hvert år fremsender Allerød Kommune bestilling til Movia med henblik på eventuelle justeringer i det kommunale busnet.

Med indstillingen om en busforbindelse mellem Lynge og Hillerød imødekommes et ønske, der senest blev fremsat på borgermødet om busdriften 7. marts.

Primært en skolebus

I 'Notat om busforbindelser mellem Lynge-Hillerød', der er et bilag til punktet på udvalgsmødet, kan man læse, at en direkte rute forslås at køre fra Lynge Stationsvej via Hillerødvej/Roskildevej – Milnersvej til Hillerød St. Ruten vil have en samlet rejsetid på cirka 25 minutter.

'Det er forudsat, at bussen primært skal fungere som skolebus, og derfor har den kun få afgange om dagen og kun på skoledage: Morgen: To ture mod Hillerød og en mod Lynge. Eftermiddag: Tre ture mod Lynge og to mod Hillerød,' hedder det.

Det konkluderes i notatet, at 'selvom en direkte linje umiddelbart giver en kortere rejsetid, så er løsningen som den er præsenteret, med to afgange mod Hillerød om morgenen og tre mod Lynge om eftermiddagen, ikke særlig fleksibel, da den kun betjener én gang i timen. Derudover er det potentielle passagergrundlag ikke særlig stort.'

Læs også: Borgermøde om busser: Kommer der en direkte busrute til Hillerød?

Byrådet vedtog 24. maj 2017 vedrørende 'Trafikbestilling 2018', at der ikke skulle oprettes en direkte linje mellem Lynge og Hillerød, men at forbindelsen mellem Lynge og Hillerød i stedet skulle styrkes ved at opgradere frekvensen på linje 336 i myldretiden.

Det konkluderes i notatet:

'En forbindelse mellem Lynge og Hillerød med 336 er en mere fleksibel løsning, da der er flere afgange at vælge i mellem. Dette vil minimere ventetiden på uddannelsesstederne for eleverne, i sammenligning med den direkte forbindelse. I modsætning til den direkte linje, der kun kører i myldretiden, er der også betjening med linje 336 hver halve time dagen igennem.'

Linie 335 fastholdes

På borgermødet 7. marts blev der også fremsat ønsker om omlægning af linje 335 med henblik på betjening af Kirkelte, og om omlægning af linje 335 i erhvervsområdet Borupgård.

Teknik-, Erhverv-, Plan- og Miljøudvalget indstiller, at linje 335 fastholder sin rute på Frederiksborgvej uden betjening af Kirkelte. Borgerne i Kirkelte har ellers efterlyst en genopretning af betjeningen i Kirkelte.

Indenfor den eksisterende køreplan er der ikke tilstrækkelig tid til at kunne indpasse en betjening af Kirkelte, uden at der indsættes en ekstra bus. Det skønnes at en ekstra bus på ruten vil medføre en merudgift i størrelsesordenen ca. 1 mio. kr., fremgår det af udvalgets dagsorden.

Når det gælder omlægning af linje 335 i erhvervsområdet Borupgård går udvalget ind for, at bussen skal fastholde sin rute som nu, for at sikre overskuelighed på ruten.

FAKTA

Allerød og Hillerød kommuner har tidligere delt linje 337, der bl.a. kørte mellem Lynge og Hillerød. Ruten blev nedlagt i Allerød Kommune ved trafikbestilling 2016.

I 2015 var der på en gennemsnitlig hverdag ca. 15 passagerer der stod på i Lynge og 23 passagerer der stod af.

Kilde: 'Notat om busforbindelser mellem Lynge-Hillerød'

Publiceret 12 April 2018 11:30

SENESTE TV