En ildsjæl fylder 80 år

Gurli Nielsen har rund fødselsdag 27. april

Fra Torben Gross, søn af Gurli Nielsen, har Allerød Nyt modtaget følgende om Gurli Nielsen, Uglevang 98, der 27. april fylder 80 år:

Gurli Nielsen har været aktiv i Allerød Kommune, siden hun med sin familie flyttede til Allerød i 1969.

I 1972 blev Gurli Nielsen dagplejer og var det i 22 år. Hun blev efter få år tillidsrepræsentant for dagplejerne og i 1994 blev hun valgt ind i FOA Hillerød som pædagogisk sektorformand. Et tillidshverv hun bestred til hun gik på pension i 2003.

Gurli Nielsen har været aktiv i det boligpolitiske arbejde siden midten af 70'erne, hvor hun blev valgt ind i afdelingsbestyrelsen for Allerød Almennyttige Boligselskab, Afdeling Uglevang. Først i 80'erne blev hun valgt til selskabets formand - et tillidshverv hun har beklædt siden. Lejernes interesser er også blevet varetaget gennem 16 år i Dansk Almennyttig Boligselskabs bestyrelse, hvor hun var næstformand i årene 2006-2012.

Gurli Nielsen har altid kæmpet for ordentlige forhold for lejerne, rimelige huslejer og en socialt balanceret sammensætning af beboerne, så boligafdelingerne kan trives og udvikle sig. Gennem årene er afdelingen i Uglevang blevet suppleret med bebyggelser på Prins Valdemars Allé, Allerød Torv, Banevang og Møllen. Sidste skud på stammen er Julemosen i Lynge, der blev taget i brug 1. juli 2017. Desuden administrerer AaB et bofællesskab på Gl. Lyngevej og demensboliger. I alt administrerer AaB omkring 500 boliger i Allerød Kommune.

Undervejs er det blevet til mange vundne kampe - eksempelvis da Gurli Nielsen fik hentet 21 millioner kroner hjem til lejerne, som energiselskabet EoN havde opkrævet ulovligt - en sag der også førte til markante armlægninger med Allerød Kommune, der i første omgang bakkede op om EoN.

Hun har også kæmpet for at holde vandpriserne på et rimelig leje, for at priserne for afhentning af affald ikke blev dyrere end for parcelhuse og ikke mindst, at huslejerne i AaBs bebyggelser fortsat er rimelige, så ikke-bemidlede også har råd til en ordentlig bolig.

På den lokalpolitiske scene har Gurli Nielsen været et markant stemme i Allerød Kommunes byråd, hvor hun har siddet i sammenlagt 20 år. Gurli Nielsen har altid forfægtet sine holdninger og principper - også når de går på tværs af partidisciplinen. Så hun har to gange valgt at blive løsgænger efter at have været valgt for Socialdemokratiet og SF. Fra 2011 og frem til udgangen af 2017 har hun repræsenteret sig selv og de konservative i byrådet.

Gennem alle årene i lokalpolitik har det især været de bolig- og socialpolitiske forhold, der har optaget hende.

De senere år er hun også blevet meget optaget af at spille bridge.

Ud over et aktiv liv med bolig- og kommunalpolitik har Gurli Nielsen tre børn og fem børnebørn. Hun ser frem til, at der også kommer oldebørn i familien.

Dagen fejres med familie og venner.

Publiceret 13 April 2018 06:45

SENESTE TV