“Det er et vigtigt budskab, som kampagnen italesætter. Hvis vi som kommune kan være med til at ændre adfærden hos bilisterne, så de lige letter foden fra speederen, er vi godt tilfredse,” siger Miki Dam Larsen, formand for Teknik-, Erhvervs-, Plan-, og Miljøudvalget.

“Det er et vigtigt budskab, som kampagnen italesætter. Hvis vi som kommune kan være med til at ændre adfærden hos bilisterne, så de lige letter foden fra speederen, er vi godt tilfredse,” siger Miki Dam Larsen, formand for Teknik-, Erhvervs-, Plan-, og Miljøudvalget.

Allerød med i kampagne om at sætte farten ned

Der sker alt for mange trafikulykker på grund af for høj fart - nu vil Allerød Kommune sammen med Rådet for Sikker Trafik have endnu flere trafikanter til at overholde fartgrænserne

Hvert år er der mennesker, der kommer alvorligt til skade i trafikken - eller i værste fald slet ikke kommer hjem til deres familie på grund af en ulykke, der kunne have været undgået.

I omkring halvdelen af dødsulykkerne på vejene er der blevet kørt for hurtigt i forhold til fartgrænsen eller f.eks. vejr- og vejforholdene, viser tal fra Vejdirektoratet.

Derfor er Allerød Kommune gået med i den landsdækkende kampagne 'Sænk farten før det er for sent'. Det sker i samarbejde med Rådet for Sikker Trafik, fremgår det af en pressemeddelelse.

“Det er et vigtigt budskab, som kampagnen italesætter. Hvis vi som kommune kan være med til at ændre adfærden hos bilisterne, så de lige letter foden fra speederen, er vi godt tilfredse,” siger Miki Dam Larsen, formand for Teknik-, Erhvervs-, Plan-, og Miljøudvalget.

Hvorfor kører vi for stærkt?

En stor del af dødsulykkerne i trafikken sker på landevejene især på grund af for høj fart og uopmærksomhed. Når man kører for stærkt, kan det betyde, at man ikke når at bremse i tide, hvis der sker noget uventet som f.eks. en modkørende, der pludselig trækker over i ens vognbane eller krydser vejen uden at have set sig for.

Sidste år spurgte Rådet for Sikker Trafik 1.472 bilister, hvor hurtigt de kører på landevejene. Hver tredje (34 pct.) svarede, at de ofte eller nogle gange kører 95 km/t. på strækninger, hvor man maksimalt må køre 80 km/t. En del af bilisterne forklarer det med, at de følger trafikken eller ikke holder øje med deres fart.

“Når man kører bare lidt for stærkt, så skal man bruge markant flere meter på at bremse, hvis der sker noget uforudset. På en landevej kan der f.eks. pludseligt komme en bil, cykel eller et barn ud fra en sidevej eller udkørsel, og der er det vigtigt, at man kan nå at bremse, før det er for sent,” siger Michelle Laviolette, seniorprojektleder i Rådet for Sikker Trafik.

Fartulykker koster dyrt

Foruden de store menneskelige omkostninger ved fartulykker, så har for høj fart og ulykkerne på vejene også en økonomisk betydning for samfundet.

De gennemsnitlige samfundsøkonomiske omkostninger per personskade i trafikken er på 4,6 millioner kroner. Det er for eksempel udgifter til politi- og redningsarbejde, hospitals- og plejeudgifter og manglende skatteindtægter.

Fakta

Hvor mange meter skal du bruge på at bremse og hvor sker fartulykkerne? Se mere på Rådet for Sikker Trafiks temaside om farten på vejene: www.sikkertrafik.dk/fart

Se den aktuelle kampagne 'Sænk Farten før det er for sent': www.sikkertrafik.dk/kampagner/saenk-farten

Publiceret 14 April 2018 05:30

SENESTE TV