I Allerød har 40 pct. af de unge prøvet at ryge hash, og 12 pct. har taget andre former for euforiserende stoffer, fremgår det af Sundhedsprofil 2017 for Allerød Kommune. Temafoto

I Allerød har 40 pct. af de unge prøvet at ryge hash, og 12 pct. har taget andre former for euforiserende stoffer, fremgår det af Sundhedsprofil 2017 for Allerød Kommune. Temafoto

Chokerende tal:

Flere end halvdelen af Allerøds unge har taget euforiserende stoffer

Politikerne i Børne- og Skoleudvalget vil have undersøgt nærmere, hvorfor mere end halvdelen af kommunens unge har taget hash eller andre euforiserende stoffer

Af
Af Anne Lønstrup

På det seneste møde i Allerød kommunes Børne- og Skoleudvalg blev medlemmerne præsenteret for en spørgeskemaundersøgelse, hvor 56 pct. af de 16-24-årige i Allerød svarer, at de har taget euforiserende stoffer.

Fik du læst: Jason Watt og hans nye Ford GT kommer til Open by Night 

”Vi blev overrasket over de tal, der kom frem om unges brug af euforiserende stoffer. I tidligere undersøgelser har den slags problemer stort set været ikke-eksisterende i Allerød. Derfor har vi brug for at få tallet sat i perspektiv,” siger formand for Børne- og Skoleudvalget, Nikolaj Bührmann (F).

Han fortæller, at udvalget har bedt forvaltningen undersøge tallene nærmere, så man kan tage undersøgelsen op til debat på et kommende møde i udvalget.

Tidligere var Allerød duksen

Spørgeskemaundersøgelsen med de unges besvarelser indgår i den sundhedsprofil, som Region Hovedstaden udarbejder hvert fjerde år for alle kommunerne i regionen med detaljeret viden om borgernes sundhedsadfærd, helbred og sygelighed.

Undersøgelsen fortæller bl.a. om forbrug af alkohol, fysisk aktivitet, overvægt og stressniveau. Allerød Kommune ligger i top, når det gælder den generelle sundhed i regionen, så når 56 pct. af de unge mellem 16-24 svarer, at de har taget euforiserende stoffer, springer det i øjnene.

Fik du læst: Indbrud på Bakkevej

”Vi har bedt om at få kvalificeret nogle af tallene, og så vil vi tage det op igen. Allerød har altid været duksen sammenlignet med nabokommunerne. De unge drak, røg og havde seksuel debut senere i Allerød end i andre kommuner. Det er f.eks. fremgået af Det Kriminalpræventive Råds undersøgelser,” siger Nikolaj Bührmann. Han mener, at det er vigtigt at få belyst tallene for at finde ud af, hvordan politikerne skal forholde sig til problemet.

Vigtigt med præventiv indsats

Dog tør han godt spå, at der primært skal sættes ind med en præventiv indsats.

”Når man kontinuerligt sparer på kommunens institutioner, kommer de unge til at mangle steder at hænge ud,” siger Nikolaj Bührmann, som vil have intensiveret den fælles indsats mellem SSP, boligforeninger, politi og politikere.

Borgmester Karsten Längerich (V) er på samme linje:

Fik du læst: Seniorrådet ønsker fortsat varmtvandsbassin

”Det er bekymrende, at så mange unge har taget euforiserende stoffer, og at der bliver solgt stoffer forskellige steder i Allerød. Vores fokus er på, hvordan vi kan få en kontakt til de unge og især til de unge, der har prøvet stoffer flere gange. Kommunens indsats går meget gennem SSP-samarbejdet, der har kontakt til de miljøer, hvor der sælges og bruges euforiserende stoffer,” siger Karsten Längerich.

Både han og Nikolaj Bührmann opfordrer borgere, der hører om eller ser narkosalg, til at kontakte politiet.

Fakta

Eksperimenterende brug af stoffer er et typisk fænomen blandt unge og kan resultere i ulykker, forgiftning og risiko for at komme ud i stofmisbrug.

Hash kan hæmme indlæringsevnen i op til fire uger efter brug, og det kan have konsekvenser for den enkeltes skolegang og uddannelsesmuligheder. I Allerød har 40 pct. af de unge prøvet at ryge hash, og 12 pct. har taget andre former for euforiserende stoffer.

Fra 2013 til 2017 er andelen af borgere, der eksperimenterer med stoffer næsten fordoblet.

(Uddrag af Sundhedsprofil 2017 for Allerød Kommune)

Publiceret 15 May 2018 05:30