Borgermødet om Farremosen finder sted tirsdag 24. oktober kl. 17.00–19.00 i Borgerportalen på Allerød Rådhus.
Borgermødet om Farremosen finder sted tirsdag 24. oktober kl. 17.00–19.00 i Borgerportalen på Allerød Rådhus.
Skriv kommentar
Del på Facebook
Del på Twitter
Udskriv
Send e-mail

Borgermøde om Farremosen 24. oktober

Delte meninger i byrådet om datoen og tidspunktet

Der bliver borgermøde om Farremosen tirsdag 24. oktober kl. 17.00–19.00 i Borgerportalen på Allerød Rådhus. Det besluttede Allerød Byråd på det ekstraordinære byrådsmøde fredag morgen.

Programmet for mødet ser sådan ud - med formuleringen fra byrådets dagsorden gengivet:

'1: Velkommen - ved borgmester Jørgen Johansen. 2: Planmæssige rammer og regler for Farremosen - et kort oplæg om de juridiske rammer, regler og muligheder for Erhvervsområdet Farremosen. 3: Miljø og miljøregulering af virksomheder - et kort oplæg ved en teknisk rådgiver om de miljømæssige forhold og reguleringen heraf for asfaltværker. 4: Struktureret dialog: Efter oplæggene vil der være en struktureret dialog med en ordstyrer. Dialogen faciliteters i forskellige temaspor. Afslutningsvis vil der være mulighed for at bidrage med spørgsmål eller input skriftligt til Forvaltningen.'

Jesper Hammer, Nye Borgerlige, stemte imod, og fik følgende mindretalsudtalelse ført til protokol: 'Nye Borgerlige ønsker tidspunktet flyttet til senere på aftenen, da mange borgere ikke har mulighed for at deltage fra kl. 17.00.'

I byrådet sagde Erik Lund, K - der er medlem af Regionsrådet - at han var ærgerlig over, at han ikke kunne deltage, da der samme dato var møde i Regionsrådet.

Jesper Hammer fandt, at kl. 17.00 var et uheldigt tidspunkt, ikke mindst for mange børnefamilier.

“Det er også en uheldig dag. Lad os finde en anden i løbet af ugen og lade mødet være fra kl. 19.00-22.00,” foreslog han.

Erling Petersen, Blovstrød Listen, foreslog, at et planlagt møde kl. 19.00 burde flyttes.

“Det er et kvartalsmøde, som vi bør flytte til et andet tidspunkt,” sagde han.

Borgmester Jørgen Johansen argumenterede for, at tidspunktet burde fastholdes.

“Det er jo det muliges kunst, men lad os nu holde fast,” sagde han og lagde op til, at der efterfølgende kunne ses på detaljer.

Publiceret: 13. Oktober 2017 12:52
Se også:

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder og
annoncer hver dag fra Allerød Nyt

ANNONCER
Se flere