John Køhler, byrådsmedlem, Lokallisten Allerød-Sjælsø.
John Køhler, byrådsmedlem, Lokallisten Allerød-Sjælsø.
Skriv kommentar
Del på Facebook
Del på Twitter
Udskriv
Send e-mail

DEBAT: Prøv med samarbejde frem for konfrontation

Af John Køhler, byrådsmedlem, Lokallisten Allerød-Sjælsø

Allerød har fået en privatskole som giver forældre og børn en ny valgmulighed. Det er i bund og grund positivt, og gør Allerød Kommune mere attraktiv for mange borgere.

For at få adgang til lokaler efter folkeoplysningsloven har forældre på skolen etableret en ny idrætsforening, hvis medlemmer primært er børn og forældre fra skolen.

Allerød Kommune har ved skoleårets start godkendt idrætsforeningen som folkeoplysende forening og indgået aftale om brug af kommunale lokaler. Nu har man imidlertid ændret holdning og mener ikke, at idrætsforeningen i tilstrækkelig grad lever op til kravene i folkeoplysningsloven.

Det betyder, at idrætsforeningen efter forvaltningens fornyede vurdering ikke skulle have haft lov til at benytte kommunens idrætsfaciliteter.

Det er Allerød kommunes opgave at fortolke folkeoplysningsloven.

Alligevel mener et flertal i byrådet, med konservative i spidsen, at det alene er idrætsforeningen som er ansvarlig for den rette fortolkning af reglerne. Derfor vil man straffe foreningen, så den næste år ikke kan benytte idrætsfaciliteter i Allerød.

Det er klart, at reglerne i folkeoplysningsloven skal overholdes. Men dette er et fælles ansvar for kommunen og idrætsforeningerne. Derfor er det er helt ude af proportion, at man behandler pæne og ordentlige mennesker som var de halvkriminelle. Vi taler her om engagerede borgere, der kun ønsker et godt samarbejde med kommunen. 

Tænk hvis man i byrådet frem for konfrontation søgte samarbejde. Tænk hvis man i stedet sagde:

'Reglerne for folkeoplysende foreninger er ikke enkle at forstå. Vi vurderer nu, at I har været lige lovligt kreative med jeres samarbejdskonstruktion mellem skolen og idrætsforeningen. Omvendt har vi jo som kommune godkendt en konstruktion, som ikke holder. Det har vi et fælles ansvar for at gøre noget ved. Derfor må vi fremover finde en anden form for samarbejde om jeres brug af Allerøds idrætsfaciliteter. Det indebærer, at skolen eller idrætsforeningen skal betale for brugen af faciliteter. Da der er tale om en langsigtet samarbejdsrelation og indkøb i store mængder af haltimer mv., skal I betale en fornuftig pris, som giver noget mængderabat i forhold til de listepriser, vi ellers opererer med. Og hvad siger I til også frivilligt at betale for 2016/17?'

Fordelen ville være, at kommunen muligvis kunne få nogle penge i kassen, og samtidigt ville man få etableret et samarbejde til gavn for både privatskolen, idrætsforeningen og Allerød kommune.

Alt sammen i øvrigt i overensstemmelse med den generelle udvikling i den offentlige sektor, hvor man i stadigt højere grad vejleder og samarbejder med borgerne frem for at praktisere rigid myndighedsudøvelse.

Publiceret: 28. Marts 2017 11:09
Se også:

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder hver
dag fra Allerød Nyt

ANNONCER
Se flere
Politiken
Seneste nyt
Ekstra Bladet
Seneste nyt
Jyllands-Posten
Seneste nyt