Arkivfoto fra renoveringen.
Arkivfoto fra renoveringen.
Skriv kommentar
Del på Facebook
Del på Twitter
Udskriv
Send e-mail

DEBAT: Renoveringen i Ørnevang og Uglevang

Af Ole Christophersen, Ørnevang 38 st.th.

Renoveringsprojekterne i Ørnevang og Uglevang er meget omfattende projekter, der utvivlsomt resulterer i, at de to afdelinger opnår kvalitetsløft af dimensioner.

Resultatet af mange års pres på Landsbyggefonden, for at opnå støtte til gennemførelse af renoveringsprojekterne, bør derfor hilses med tilfredshed.

Når projekter, af så stort omfang, skal gennemføres, kræves der noget særligt af de tre hovedaktører: Bygherre, rådgiver og hovedentreprenør. Ikke mindst er samarbejde, kommunikation og håndtering af beboerne afgørende for, hvordan processen forløber.

I det pågældende tilfælde varetages bygherres (Lillerød Boligforening) opgaver af Boligkontoret Danmark, som er ansvarlig for projektledelsen.

Der nedsættes tidligt i planlægningsfasen et byggeudvalg bestående af beboerrepræsentanter, og udvalget udvides løbende med flere af projektets aktører. Det er derfor primært på byggeudvalgsmøderne, at beboerrepræsentanterne kan gøre deres indflydelse gældende, men der er også set eksempler på, at byggeudvalget har haft stor indflydelse mellem byggeudvalgsmøderne - blandt andet ved at stille rimelige og nødvendige krav til projektets aktører.

De omtalte renoveringsprojekter har fået meget omtale i de lokale medier – primært på grund af omfattende uregelmæssigheder og deraf følgende ulemper for beboerne, og utilfredsheden er ikke til at tage fejl af.

På kritikken svarer Boligkontoret Danmark blandt andet:

"For Boligforeningen og Boligkontoret Danmark er det målet at gå efter den bedste kvalitet for beboernes skyld."

Med al respekt for målet, må vi konstatere, at der er meget langt til målet, hvilket ligner situationen, da afd. 10 Ørnevang gennemførte en vindues- og gadedørsrenovering i 2010-2011. Så kritikken må betragtes som værende berettiget, og Boligkontoret Danmarks begrænsede ydeevne og omhu sættes i relief.

Økonomisk tilbageholdenhed på projektlederfunktionen, på bekostning af kvaliteten, må også betragtes som en boligadministrativ fejldisposition.

Den manglende fuge i gardinkasser over vinduespartier, hører til de mere tragikomiske af slagsen. Hvis faste procedurer mellem projektledelse og rådgiver, af faglig og kommunikativ karakter, havde været på plads, var fejlen blevet opdaget - i modsat fald ville ansvarsspørgsmålet ikke være til diskussion. Hvordan man kan undervurdere betydningen af arbejdet i referenceblokken er en gåde, da resultatet deraf er helt afgørende for renoveringens videre forløb.

Lillerød Boligforening gør meget ud af at finde de billigste håndværkere og andre leverandører, som samtidig kan leve op til den ønskede standard, hver på deres felt. Om Boligkontoret Danmark lever op til den ønskede standard, i forhold til administrationsomkostningerne, har derimod aldrig haft hovedbestyrelsens opmærksomhed, selv om boligadministrationen spiller en langt mere betydningsfuld rolle for boligforeningen, og dermed for beboerne, end andre leverandører.

(Det skal bemærkes, at der sædvanligvis ikke er kritik af de medarbejdere på boligkontoret og i driften, som i det daglige servicerer beboerne).

Det er alene boligadministrationens ledelsesmæssige dispositioner, som er medvirkende årsag til den aktuelle debat blandt beboerne, både på de trykte- og de elektroniske medier, og debatten er vigtig, da det er beboerdemokratiet, som skal skabe fremtiden for Lillerød Boligforening.

Publiceret: 06. Juli 2017 10:58
Se også:

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder hver
dag fra Allerød Nyt

ANNONCER
Se flere