Det er en god idé at sortere dit affald for at skåne miljøet og renovationsarbej-det. Foto: Per Morten Abrahamsen/Bolius
Det er en god idé at sortere dit affald for at skåne miljøet og renovationsarbej-det. Foto: Per Morten Abrahamsen/Bolius
Del på Facebook
Del på Twitter
Udskriv
Send e-mail

Disse 10 ting skal du ikke smide i skraldespanden

Danskerne producerer mest affald og forbrænder mest i Europa

Af Malte Abildgaard Christensen, Kathrine Schmeichel og Kim Gregersen
Bolius – Boligejernes Videncenter

De værste ting du kan komme i skraldespanden er:

1. Elektronikaffald

Alt udstyr med ledning, batteri eller solceller – er yderst skadeligt for miljøet og skal derfor afleveres på en genbrugsstation eller sorteres i fraktioner lokalt. Sorteres ofte som 'Stort elektronik' og 'Småt elektronik' på genbrugsstationen.

Hvad gør du, hvis du har ekstra affald

2. Farligt affald

Farligt affald er blandt andet medicinrester, medicinglas og kanyler samt kemikalier, spradyåser, kanyler, energisparepærer og lysstofrør.

3. Batterier

Nogle af metallerne, som batterier er lavet af, er giftige og dermed skadelige for miljøet. Batterier skal ofte afleveres i lokale batterikuber, i udvalgte butikker eller i en pose på skraldespandslåget.

4. Spidse genstande

Knive, barberblade og andre genstande kan skade renovationsarbejderne. De skal afleveres på en genbrugsstation.

5. Antændeligt affald

Du må ikke smide ting, der risikere at selvantænde, i skraldespanden, fx aske med gløder, ubrugt fyrværkeri og olievåde klude.

6. Metal

Det kræver meget energi at udvinde metaller fra jorden. Derfor skal metal afleveres på en genbrugsstation eller sorteres i fraktioner lokalt, så det kan blive genanvendt. Derved kommer der også mindre affald.

7. Glas

Der bruges meget energi og råstoffer på at producere nyt glas. Derfor sparer du både råstoffer og udledning af CO2 ved at aflevere glas til genbrug.

Vinduesglas skal afleveres indpakket til storskrald. Porcelæn må heller ikke smides i glascontaineren, da det ødelægger maskinerne, der genanvender glas.

8. Hård plast

Meget plast kan genanvendes. Hvis det i stedet forbrænds, udleder det en del CO2.

Hård plast – alt det, du ikke kan slå knude på – afleveres på en genbrugsstation eller sorteres lokalt. Det kan være dunke til vaskemiddel, plastiktuber til shampoo eller bøtter fra madvarer.

9. Papir

Det meste papir kan genanvendes til nyt papir eller pap, og derved gavner du miljøet ved at putte det ned i din egen skraldespand til papir (hvis du har sådan en) eller aflevere det på en genbrugsstation eller evt, andre steder, hvor det indsamles.

10. Pap

Pap kan genbruges til at lave nyt pap - derved skåner du miljøet for unødig belastning ved at aflevere det til genbrug.

Pap afleveres typisk i en samlet bunke til storskrald, i en særlig container på genbrugsstationen eller i papcointane-re, hvor du bor eller ved fx butikker.

Du kan aflevere fx papkasser, bølgepap, karton, æsker fra morgenmadsprodukter som havregryn eller æsker fra tandpasta, og toilet- og køkkenrullerør.

Er der plastic og metal sammen med pappet, eller rester af fx mad eller maling, skal du putte det i den almindelige skraldespand til restaffald. Det gælder fx pizzabakker, æggebakker og mælkekartoner.

Publiceret: 13. Januar 2018 06:00
Leveret af Lokalavisen

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder og
annoncer hver dag fra Allerød Nyt

Politiken
Seneste nyt
Ekstra Bladet
Seneste nyt
Jyllands-Posten
Seneste nyt