Annonce
Hvert år tilpasser man i AudioNovas mere end 100 hørecentre og i landets øvrige hørecentre mere end 70.000 høreapparater.
Hvert år tilpasser man i AudioNovas mere end 100 hørecentre og i landets øvrige hørecentre mere end 70.000 høreapparater.

Hver sjette dansker har nedsat hørelse

800.000 danskere lider af høretab. Nedsat hørelse kan have mange årsager, men rammer oftere mænd end kvinder. Støjende arbejdsmiljø er en stor skurk, og generelt bliver vores hørelse dårligere med alderen

Hvis du har nedsat hørelse, er du langt fra alene. I alt 800.000 danskere lider af høretab i en eller anden grad – det vil sige op mod hver sjette dansker.

Som diagnose betegner høretab den situation, hvor et menneskes hørelse er nedsat, fordi dets høreproces er blevet påvirket på en eller anden måde.

Der kan være mange forskellige årsager til et høretab, og det er forskelligt fra menneske til menneske, hvilken effekt et høretab har på os.

Overordnet skelnes mellem to former for høretab: perceptivt høretab og konduktivt høretab.

To former for høretab

Det perceptive høretab er den mest udbredte form for høretab. Det opstår i ørets nervesystem eller i det indre øre, hvor de små hårceller knækker.

Et perceptivt høretab kan være arveligt, medfødt, aldersbetinget, sygdomsbetinget, forårsaget af støj, forårsaget af skade i hovedet eller opstået på baggrund af medicinsk behandling som kemoterapi og strålebehandling.

Effekten af et perceptivt høretab er næsten altid den samme: Du har svært ved at adskille tale fra støj og at høre visse højfrekvente lyde som eksempelvis fuglesang, og du oplever, at andre mumler.

Et perceptivt høretab er permanent og kan ikke behandles medicinsk. Til gengæld kan det perceptive høretab afhjælpes markant med et høreapparat.

Det konduktive høretab opstår i det ydre øre eller i mellemøret og kan skyldes ørevoks, otosclerose, hul på trommehinden, brud på knoglekæden, betændelse i mellemøret eller misdannelser af det ydre øre.

Det konduktive høretab behøver ikke at være permanent og kan afhjælpes af medicinsk behandling.

Mænd får høretab tidligere end kvinder

Hvert år tilpasser man i AudioNovas mere end 100 hørecentre og i landets øvrige hørecentre mere end 70.000 høreapparater.

Det anslås, at halvdelen af alle danskere over 75 år har nedsat hørelse, og at godt 300.000 danskere bruger høreapparat eller andet teknisk hjælpemiddel som følge af nedsat hørelse.

Mænd mister generelt hørelsen tidligere end kvinder.

Omkring 14 procent af de skader, der anmeldes til Arbejdstilsynet, er høreskader, men det reelle tal menes at være en del højere.

Mange tilfælde af høreskader og tinnitus bliver således aldrig anmeldt, fordi der stadig mangler viden om og forståelse for, hvor alvorligt det er for den enkelte og for samfundet.

Det sker, at hørelsen skades i en arbejdssituation, hvis den pludselig udsættes for meget kraftig støj, men ofte er det lang tids daglig udsættelse, der nedslider hørelsen og bevirker arbejdsskaden.

Ved en støjbelastning på 90 dB i 10 år får 11 procent en alvorlig høreskade. Ved støjbelastning på 85 dB i 10 år får 4 procent en alvorlig høreskade. Ved 80 dB anses risikoen for høreskader for meget lille. 90 dB svarer til støjen fra en plæneklipper eller en lastbil, der kører forbi.

Godt 300.000 danskere bruger høreapparat eller andet teknisk hjælpemiddel som følge af nedsat hørelse.
Godt 300.000 danskere bruger høreapparat eller andet teknisk hjælpemiddel som følge af nedsat hørelse.

Hørelsen svinder med alderen

Et aldersbetinget høretab rammer oftest både højre og venstre øre. I aldersgruppen 65-74 år rapporterer hver tredje selv om et høretab. Er man 75 år eller ældre, er sandsynligheden for, at man hører dårligere 50 procent. Næsten alle oplever svigtende hørelse, når de runder 80 år.

Kilder AudioNova.dk, hoerelse.info, arbejdstilsynet.dk

Det første høreapparat: Øre-trompeten
Høreapparater formet som en tragt, kaldet øre-trompeter, dukkede op flere steder i det 17. århundrede.
Den tidligste beskrivelse af en øretrompet findes i en bog fra 1634 af den franske jesuitter-præst og matematiker Jean Leurechonin.
Øre-trompeter vandt stor udbredelse i 1800-tallet.
Den sidste kommercielle øre-trompet blev produceret i London i 1963.
Del på Facebook
Del på Twitter
Udskriv
Send e-mail
Dette indhold er produceret af annoncøren og afspejler nødvendigvis ikke Lokalavisens holdninger.