Varm luft fra Villadsen

 

Af John G. Andersen,Formand for Allerød Venstre På Engholms årsmøde den 7 maj diskuterede man naturligt nok den forestående kommunalisering. Flere beboere og visse bestyrelsesmedlemmer udbad sig en redegørelse om årsagen til dette skridt. Spørgsmålet var rettet til de politikere i byrådet, der havde taget initiativ til dette forslag, heriblandt formanden for Velfærdsudvalget Flemming Villadsen ( FV ) FV forkyndte, at årsagen var hensynet til administrationen via sammenlægning til større enheder, angiveligt på grund af kommunalreformen. Omkring kommunalreformen kunne Charlotte Anthonsen ( MF for Venstre i folketingets Socialudvalg ) berette, at FV helt og aldeles havde misforstået sagens sammenhæng, idet kommunalreformen netop havde til formål at gøre valgmulighederne indenfor ældresektoren større, bl.a ved, at etablere flere – ikke færre - selvejende institutioner. Vedrørende de "administrative fordele " må man konstatere, at FV til lejligheden havde fundet en ny "forklaring", idet det hidtil har heddet sig, at årsagen til kommunaliseringen er "mere fleksibilitet i ældrepleje". Men pyt, lidt forandring bryder i det mindste den dræbende monotoni i "kommunaliserings argumentationen", eller snarere mangel på samme. Det rette svar på spørgsmålet om årsagen til kommunaliseringen er, som alle ved, er at der ikke er nogen begrundelse. Vi oplever blot den rå magtbrynde, som vi jo også kender fra en mængde andre sager. Et gennemarbejdet beslutningsgrundlag, der påviser fordele for beboerne på Engholm findes ikke, på samme måde som det ikke fandtes f.eks i forbindelse med købet af Crimphuset. Tilbage står at forklare hvorfor Venstre efter ihærdig modstand mod kommunaliseringen alligevel måtte stemme for. Det gjorde Venstre alene fordi forslaget blev kædet sammen med bugetforliget. Sammenkædningen var helt usaglig, idet indvirkningen på budgettet var 0 (nul!) kr. Ved at gå med i budgetforliget signalerede Venstre kompromisløs vilje til samarbejde, og samtidigt blev det gjort ganske klart, at Venstre ikke ønskede kommunaliseringen. Som udvalgsformand og initiativtager til kommunaliseringen bærer Flemming Villadsen en stor del af ansvaret for, at smadre et velfungerende miljø omkring kommunens ældste og svageste medborgere. Og det ansvar kan ingen smarte politiske finter ændre på.

Publiceret 15 May 2007 00:00

SENESTE TV