Ekstra skat for beboere på private veje

Af Ib Skovgaard Nielsen, formand for Duevejens vejlav

Miljøudvalget i Allerød kommune har som et oplæg til budgettet for 2009 et forslag om, at dem, der bor på private veje, selv skal betale for den belysning som forefindes på disse veje. Hvilke beløb det drejer sig om er ikke fastlagt, men det, jeg foreløbig har hørt, er 125 kr. pr lysmast, der er på disse veje.

Jeg vil med dette indlæg gøre opmærksom på dette forslag, så alle der bor på en privat vej er klar over, at man er i gang med iværksætte en ekstra skat for dem, der bor på en privat vej.
Når man bor på en privat vej, så skal man selv betale for vedligeholdelse altså asfaltbelægningen eller anden opretning- fejning af vejen og vintervedligeholdelsen.
Det har vi jo accepteret, men skal vi nu også til at betale for en belysning som kommunen som vejmyndighed forlanger, så synes jeg, at det kun kan betragtes som en ekstra beskatning af dem, der tilfældigvis bor på en privat vej.

Til miljøudvalget: Tag dette forslag af igen, og lad vær med at gøre forskel på borgerne i kommunen.
Jeg står gerne til rådighed for en samlet henvendelse fra alle private vejens grundejerforeninger til det politiske system, så vi i fællesskab kan få stoppet denne ekstra skat.
Med håb om at denne ekstra skat ikke bliver gennemført.

Publiceret 15 August 2008 14:57