DEBAT:

Hvornår er De holdt op med at tæve Deres svigermor?

Martin H. Wolffbrandt, byrådsmedlem, K, Skovmarken 12, Blovstrød
"Hvornår er De holdt op med at tæve Deres svigermor?". Spørgsmål af den type kan man ikke forvente et fornuftigt svar på.

I et læserbrev genfremsætter Bille Thøgersen (BT) nogle gamle spørgsmål. For at undgå yderligere polemik om disse vil jeg nu fremsende dem til forvaltningen. Så får BT et officielt svar. For ordens skyld: Forvaltningen har ikke været involveret i min beslutning herom, så BT kan allerede nu glemme sine mulige konspirationsteorier.

Min kommentar til de øvrige punkter i BT's læserbrev.

BT's påstand: "I spørgsmål om Blovstrøds ve og vel har han (MHW) så siden brilleret med totalsvigt, hver eneste gang Blovstrød havde brug hans indsats."

Det er forkert. Jeg får ofte at vide, jeg taler for meget om Blovstrød. Virkeligheden er at jeg vægter Blovstrød ganske tungt.

Eksempler: I denne byrådsperiode har det været helt afgørende, vi fik sikret Blovstrød Skoles overlevelse (Hele byrådet er nu enige i, at Blovstrød Skole skal bevares. Det har ikke altid været tilfældet).

I den sammenhæng er udviklingen af Blovstrød med området vest for Kongevejen helt afgørende. Udvidelsen sikrer nemlig elevgrundlaget for skolen er på plads. Fastlæggelse af rammelokalplanerne for det nye område har været en vigtig opgave for Teknik- & Planudvalget (som jeg er medlem af). Rammelokalplanerne er ikke vedtaget i uændret form.

Fra politisk side har vi bl.a. reduceret bygningshøjden fra 11 meter til 8,5 meter. I den anden ende af Blovstrød har vi sikret at Blackfoot spejderne i Blovstrød kunne flytte til området hvor der tidligere var fodboldstadion. For at det kunne lade sig gøre stod vi overfor valget mellem at lave lokalplan for to parcelhuse på Elmevej (hvor De bor) eller fire rækkehuse på Parkvej.

Der kom høringssvar fra en del beboere på Elmevej. Efter besigtigelse af området ændrede vi beslutningen fra parcelhuse på Elmevej til rækkehuse med indkørsel fra Parkvej. Vi lytter til borgerne og efter besigtigelsen var der enighed om at løsningen med indkørsel fra Parkvej var den rigtige.

I starten af december var der høringsfrist vedr. Trafikplan 2016. Her har vi fra konservativ side bl.a. peget på trafikforholdene ved Privatskolen og forholdene ved Ejnars Sti (hvor cyklister efter at have krydset Kongevejen ofte er fristet til at køre imod færdselsretningen ad Sjælsø Allé).

I budget 2017 er der afsat 40 mio. kr. til en nye børneinstitution i Blovstrød, som skal står klar i 2018.

Kan jeg tage æren for at alle disse beslutninger? Nej, men jeg har trukket i den rigtige retning og heldigvis er det ofte lykkedes at beslutningerne er truffet af meget brede flertal.

BT's påstand: "I et af sine ikke-svar skrev hr. MHW, at Kongevejen, selv om Blovstrød havde fået en længe og højt ønsket gang- og cykeltunnel under den, under alle omstændigheder skulle have været omdannet til stillegennemfartsvej."

Forkert. Jeg har påpeget at Niras har estimeret at en tunnel under Kongevejen ville koste 17,9 mio. kr. Investeringen i en ny børneinstitution er fornuftigere. Jeg tvivler på at mange i Blovstrød ville have en beton-tunnel hvis de var klar over at den ville være mere end dobbelt så dyr som renovering af hele Kongevejen (både syd og nord for Sortemosevej).

Jeg har blot gjort opmærksom på at renovering af Kongevejen skulle ske uanset hvad (BT har tidligere forsøgt at få diskussionen til at handle om chaussésten og hastighednedsættelse).

BT's påstand: "Nu er skandalen så fuldbragt med en række fordyrelser. Her i Blovstrød vil vi derfor gerne vide, hvad hele projektet kommer til at koste inklusive den manglende asfaltdækning, så vi ved at sammenligne med prisen på en tunnel kan udregne, hvad et barneliv ikke er værd i kroner og ører.”.

Det er ny information for mig at budgettet er skredet. Derfor vil jeg selvfølgelig tage det med i mit spørgsmål til forvaltningen.

For ordens skyld: Jeg har tidligere tilkendegivet at De godt sige "du" og "Martin" til mig. De fastholder den mere formelle form. Det respekterer jeg (naturligvis). Derfor titulerer jeg Dem "De", hr. Thøgersen.

Publiceret 09 January 2017 10:59

Allerød Nyt nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Allerød Nyt
SENESTE TV