DEBAT:

Cirkus Lillevang / Ebberød Byråd / 4-1=5 ?

Jesper Lander, Ligustervangen

Ville du bruge en masse penge på en bygning, hvis bygningen alligevel skal rives ned bagefter?

Allerød har nogle af Danmarks bedste folkeskoler i Danmark. For få år siden fik vi titlen som Danmarks bedste kommune og senere fik vi også en 2. plads.

Alligevel brugte Allerød Kommune 800.000 kr. på skole rapporter for at forbedre/optimere skolestrukturen i Allerød. Nogle mente at 4 midtby skoler var 1 for meget grundet børne tallet var faldende.

Trods den lange proces kunne byrådet og siddende Børn og unge udvalg ikke blive enige, derfor ønskede man nye skolerapporter for yderligere 1,2 millioner for at sikre en kommende skolestruktur.

Efter en lang proces i 2015 vælger Børne og unge udvalget at lukke en skole – 4 midtby skoler er en for meget siger de. I mellemtiden bliver Allerød Privat skole født med succes grundet ovennævnte uro – så regnestykket bliver 4 midtby skoler som skulle blive til 3 skoler bliver til 5 skoler (4-1=5).

Kratbjergskole med afdeling Ravnsholt og Engholm skole og Lillevang skole med afdeling Skovvang og Lillerød bliver etableret. En 2-2 model med administrativ besparelse og ”alle var glade”.

Men så kom der løftebrud.

Venstre og De konservative med Borgmesteren, Erik Lund og Lone Hansen i spidsen lover, at der ikke skal lukkes en skole og det er kun en administrativ besparelse. Der er søskende garanti og ingen klassesammenlægning på tværs af matriklerne.

Men intet bliver overholdt.
BSU havde advaret om modellen og ønskede ikke denne løsning
Skolelederne ønsker heller ikke 2-2 modellen
Formanden for skolebestyrelsen I Lillevang har også flere gange udtalt at han ikke ønskede en 2-2 skolemodel.

Men et snævert flertal i Allerøds byråd siger vi skal, men det må ikke være af økonomiske årsager man vælger en 2-2 model!

Løftebrud igen.

Efter at vi har fået tudet ørerne fulde af hvor spændende læringsmiljøet bliver på første informationsmøde september 2016 bliver emnet økonomi fjernet fra PowerPoint præsentationen.
Allerede her spørger Lillerød skoles Forældre Forening og venner om der er kigget på implementeringsplan – nej det er der ikke. De spørger om det overhovedet kan lade sig gøre, da det vil kræve ekstra penge, som ikke endnu er blevet bevilliget, ikke engang forespurgt endnu! Men det mente man ikke var et problem.

Trods erfaringer fra tidligere mislykket forsøg på at lukke Lillerød Skole bliver forældre ikke inddraget synderligt i beslutning om hvilken af de 4 præsenteret sammenlægningsmodeller der vælges.

Som en lektor og forældre fra Skovvangskolen skriver i Allerød Nyt. Jeg troede valgte ind- og udskolingsmodel var en skræmme model – den vil smadre vores familieliv.
http://alleroed.lokalavisen.dk/debat-skolesammenlaegning-vil-smadre-vores-familieliv-/20161216/laeserbreve/161219563

Halvt år senere er der stadigvæk ikke styr på implementering. De kan ikke svare på over 40 spørgsmål på informationsmøderne 31. jan og 1 feb. 2017.
Men til gengæld skal implementeringen starte fra august 2017 og klassesammenlægningerne bliver udfærdiget om 1-2 måneder (maj 2017) et år tidligere end informeret – løftebrud.

Måneden før fik alle kommende 0. klasse forældre af vide, at der ville være indskoling på både Lillerød matriklen og Skovvang matriklen! Efter tilmelding kan de så få at vide at det ikke passer – der er kun en indskoling et sted og det er på Skovvang matriklen – Løftebrud.

Det kom så frem og bekræftet at sammenlægningsmodellen er drevet af økonomi fra skoleleder! – løftebrud.

Skolelederen indrømmer at den pædagogiske ambitiøse sammenlægningsmodel ikke kan dokumentere bedre faglige resultater!
Der findes flere skolerapporter som advare mod fald i fagligheden på netop denne sammenlægningsmodel.

Det kom faktisk frem at der ikke kommer vikar hjælp, som ellers var en af de gode ting/hovedpunkter ved sammenlægning. Løftebrud.

Sammenlægningsmodellen vil kun give en total samlet besparelse på ca. 3 millioner.
Men så kommer der ekstra udgifter til opstart og implementering
Udgifter til trafikforhold og ombygning af faglokaler etc.
Jeg går også ud fra der skal laves ekstra legeplads til indskoling – der kommer over dobbelt så mange elever til samme legeplads, men jeg har faktisk ikke hørt at de vil udvide eller forbedre legeplads og/eller andre yder områder endnu!

Ved godt det er forskellige kasser pengene tages fra, men det er og bliver en lille besparelse og når den sidste sammenlægningsklasser er gået ud af 9 klasse tjener/besparer 2-2 modellen ikke mere.
Skolelederen føler sig tvunget til at lave denne 2-2 model med sammenlægning på tværs af matriklerne for at undgå et underskud på ca. 3 millioner de næste 6 år.
Kun på grund af et byråd der ikke vil give samme penge til de klasser vi har i dag, da den nye 2-2 model giver byrådet teknisk mulighed for at give penge til de optimale antal klasser en sammenlægning kan give – fordi Lillerød og Skovvang er blevet til en skole – Lillevang. Usmageligt og løftebrud.
Byrådet har forårsaget en masse uro hos elever og forældre, samt skolelærer for at spare ca. 3 millioner over 6 år.

Men nu kommer byråd/Ebberød Bank og giver ekstra penge til læringsmiljø!
3 millioner kroner – men det er til alle skoler og 16 millioner til bygninger.
Hvorfor kan skolerne ikke få de penge til at undgå sammenlægning? Så vi kan med sikkerhed bevare vores gode skoler – nu bruger man ekstra penge på et projekt som har større chance for fiasko end succes – faktum er at de første 3 år bliver en meget hård omgang med fald i faglighed, udskiftning af lærer og elevflugt som reelt kan lukke en skole/matrikel på sigt?
Vi kan undgå alt det er her uro med eleverne som taber – Allerøds folkeskoler lå højest på trivsel og faglig i Danmark men det er med stor sandsynlighed tabt uden nogen grund.

Sammenlægningsmodellen bliver solgt på besparelse og som pædagogisk ambitiøs – men inden første spadestik er sat er den allerede blevet dyr og som skolelederen selv påpeger falder fagligheden minimum de første 3 år.

Diverse rapporter advarer imod sammenlægning, da de giver elevflugt til andre skoler og giver endnu større udfordringer for kommende økonomi for den sammenlagte skole – en ond spiral med flere kommende klassesammenlægninger og lærerfyringer som elevtallet daler år efter år.
Nyeste indskrivningstal til andre skoler bugner allerede. Er katastrofen ved at ske – rygterne siger at Lillevang allerede har mistet elever til en hel klasse i 0 årgang. Der var indskrevet 4 stk. O – klasse, men nu kommer kun 3 stk. grundet sammenlægning.

Der kom ikke nyvalg til skolebestyrelse efter Lillerød Skole og Skovvang skolen blev lagt sammen!
Det medførte frafald i bestyrelsen og skævforvridning
Reglerne siger at så skal der være nyvalg – det kom der ikke.
Der blev ikke tilkaldt suppleanter ved udeblivelse af bestyrelsesmedlemmer!
Så teknisk set må vi sige at vedtagelse af sammenlægningen ikke er gyldig!
Byrådet blev enige om at uddelegere ansvarsområde til skoleleder, så han enerådigt kan bestemmer over skolebestyrelse og byråd – tja så kan man jo sige at det er ligegyldigt at skolebestyrelsen ikke er teknisk lovlig. Fordi skolelederen bestemmer alligevel, faktisk bestemmer skolelederen alt indenfor de rammer byrådet giver – de har bare ikke en plan/skolestruktur, så skolelederen har frit lejde.

Det er så kommet frem nu at det ikke var alle i byrådet, som var klar over konsekvenserne da de godkendte uddelegering af skolestruktur til en skoleleder.

Borgmesteren erkendte på debatmøde i centerhallen fornyeligt at de konservative ikke har fået lavet deres politik på skolestruktur området færdigt. Der har ikke været nogen skolestruktur for Allerød siden 2014!
Hvorfor skal en skoleleder have magt til at lave skolestruktur uden overordnet plan for kommunen?
2-2 modellen får indirekte påvirkninger på kommende børneinstitutioner i nærområde og byplansudvikling.

Hvorfor uddelegerer en Borgmester fuld kompetence til en skoleleder uden at kunne give en ramme at arbejde efter, kunne i det mindste vente til de bestilte rapporter for 1,2 millioner var færdige så de kunne lave deres skolestruktur plan færdig.

Folkeskoleloven siger i øvrigt at en skoleleder ikke må bestemme strukturen i kommunen.
At opdele børn og lærer på hver sin matrikel er struktur. At lave ind og ud skoling med følgevirkninger på andre børneområder er struktur i mine øjne!

Indtil den 10 januar 2017 lå det i kortene, og alle forventede at indskoling skulle ligge på Lillerød Skole.
Ved aktindsigt spørger skoleleder kommunen om han kan få bekræftet at han har beslutningsretten.
Den 10 januar bliver der mailet at indskoling pludselig skal ligge på Skovvangskolen.
Da kommune spørger i mailen, om det er rigtigt og om hvorfor denne beslutning er ændret er svaret: Den tager vi på telefonen så der ikke ligger et referat tænker jeg!

Konklusion er at vi havde 4 af Danmarks bedste skoler til faktisk billige penge i forhold til andre skoler i Danmark. Men Venstre og De konservative blev grådige og har ødelagt 2 skoler for at spare få penge.
Men faktum bliver at det bliver dyrere end i dag og Kratbjerg skole og Allerød Privat skole har allerede fået stor søgning så en reel skolelukning er på tale. Vi har fået uens skolestruktur i Allerød - u ligeværdige skoler, hvilket også er et løftebrud!

Hvorfor skyde flere penge i en model som giver dårligere resultat? Hvorfor skyde penge i en skole som måske skal lukke grundet valgte skoleløsning giver flugt? Utroligt at ingen reagere på det.

Kunne man i det mindste ikke bruge de tilførte penge til at udskyde implementering til skoleåret 2018/19 så har man i det mindste overholdt den del.
Det ville give ro til at udfærdige en skolestruktur for Allerød Kommune
Det ville give ro til at udfærdige en implementeringsplan
Det ville give ro til elever og forældre.
Det ville give ro til de kommende 0- klasser elever som starter i mini sfo.
Det vil give ro til skolelærer, som forleden selv informerede at vi ikke kunne holde fælles trivsel dag på skolerne fordi sammenlægningen/implementeringen er for spæd!

Ja det er så rigtigt – vi er ikke klar.
Men nu siger planen maj måned – kommende elevtal kendes ikke. Så klassesammenlægningen sker under falske elevtal. Lærerne kender heller ikke eleverne på tværs og samtidig kender lærerne ikke hvilke årgangstrin de skal undervise i – intet er på plads.
Så nye klassesammenlægninger kan ske allerede igen til september!

Så første sammenlægninger sker med opstart 14/8-17 – senere viser det sig at der er elevfrafald og skoleleder er tvunget til nye sammenlægning i september, ellers har han allerede underskud i første år.

Det ville klæde de kære politikker at stoppe op før det er for sent. Erkende at vi mangler en langsigtet skolestruktur for Allerød. Få sat rammerne op så skolelederne har gode retningslinjer at arbejde efter.
Afvente igangværende rapporter inden beslutninger tages.

PS så må vi håbe, at det indkapslede PCB på Skovvangskolen holder – ellers ligger der en regning på 20 millioner i renovering og venter. – Er der en handlingsplan på det? Nej.
Det var der heller ikke for 1,5 år siden – der havde man endda glemt at følge op på kontrolmålinger!
Godt en forælder fik gjort de implicerede opmærksom på det – trods formanden for skolebestyrelsen sagde at alt var i orden. Men det var rent held!

Husk at leverandøren til PCB indkapslingen stadigvæk siger at indkapsling af PCB, som er meget giftigt kun er en midlertidig løsning!


Publiceret 20 March 2017 11:45

Allerød Nyt nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Allerød Nyt
SENESTE TV