DEBAT:

Hvis jeg selv ...

Af Olav B. Christensen, Byagervej 15, 3450 Allerød
Sådan lød det fra Inger Støjberg over for de 150 fremmødte på Allerød Gymnasium i sidste uge, da Venstre inviterede til debat med integrationsministeren.

"Hvis jeg selv havde været i samme situation som de mange, der søger mod Danmarks og andre europæiske landes grænser, så havde jeg gjort det samme”.

Lykkeligvis har vi en minister, der tager indvandringsspørgsmålet alvorligt og sender tydelige signaler til udlandet om, at Danmark både vil begrænse antal indvandrere og stiller krav om integration.

Men der rigtigt mange indvandrere. Der er tale om en folkevandring, som vil blive ved, fortsatte Støjberg. Derfor er Danmark nødt til at have en indvandrer- og flygtningepolitik, som gør det muligt for os at styre vort eget land.

Allerbedst er det, hvis problemerne kan løses i nærheden af de områder, hvor der hersker uro og nød. Sammenhængen er jo den, at en asylansøger koster Danmark 205.000 kroner det første år, som så ikke kan bruges i nærområdet.

Et af formålene med de indførte stramninger er at mindske de kyniske og umenneskelige menneskesmugleres interesse for Danmark. Et andet formål er at fremme integrationen af de mennesker, som er kommet hertil, og som vi har et humanitært ansvar for.
Men vi har også interesse i, at de bliver aktive i det danske samfundsliv på lige fod med alle andre.

De færreste har en forventning om at skulle leve på passiv forsørgelse. Fremover – i modsætning til tidligere – betragtes enhver nydansker som arbejdsparat. Beskæftigelse er vejen til integration og dermed til at blive bidragydende samfundsborger.

Der var mange spørgsmål fra "Badekarret" under debatten. En deltager spurgte om, hvordan regeringen kan have et så kynisk menneskesyn, at mennesker på flugt fra forfølgelse ikke kan få ophold i Danmark. Inger Støjberg svarede, at Danmark selvfølgelig arbejder inden for de internationale konventioner, som vi er en del af.

En anden spurgte om, hvorfor flygtninge på tålt ophold skulle have det mindre godt. Her var svaret, at flygtninge på tålt ophold er mennesker, som er dømt for kriminelle handlinger og derfor skal sendes til hjemlandet, så snart det kan lade sig gøre.

Center Sandholm modtager en del uledsagede børn. Inger Støjberg nævnte, at det er noget hun følger nøje og at alders screeningen er intensiveret, da det har vist sig, at 75% er over 18 år.

"Jeg mener, at stramninger er nødvendige, om vi kan lide det eller ej. I første omgang må vi tage vare på vores egne grænser. I anden omgang (snarest muligt) må vi give EU de nødvendige redskaber til at sikre Europas ydre grænser. Indvandrerspørgsmålet kalder ikke alene på danske, men også europæiske løsninger" sagde Inger Støjberg til en lyttende forsamling, der deltog aktivt i debatten.

Således oplevet og gengivet
Med venlig hilsen
Niels Kirkegaard, byrådsmedlem, Venstre
Olav B. Christensen, byrådsmedlem, Venstre.

Publiceret 12 April 2017 10:14

Allerød Nyt nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Allerød Nyt
SENESTE TV