DEBAT:

Kortere skoledage for børnenes skyld

Niels Kirkegaard, medlem af Allerød Byråd, V

Selvfølgelig skal vi have kortere skoledage og mere fleksibilitet i Allerød. På byrådets møde den 27/4 i næste uge skal vi tage stilling til, hvorvidt kommunen skal ansøge om kortere skoletid.

I dette tilfælde er kortere skoledage kædet sammen med Allerøds status som frikommune. Men sagen er endnu vigtigere. Frikommune eller ej, så bør vi udnytte lovens muligheder til det yderste for at få en kortere skoledag, vel at mærke uden at det får konsekvenser for trivsel, læring og faglige udvikling.

Allerede 13. januar sidste år udsendte daværende undervisningsminister Ellen Trane Nørby et ”hyrdebrev”. Under visse forudsætninger gav hun kommunerne tilladelse til at afvige fra folkeskolereformens længere skoledage ved bl.a. at omlægge nogle timer med to undervisere. Ikke for at spare.

Formålet var at løsne op for folkeskolelovens snærende rammer for skolerne og samtidig give børnene mulighed for at dyrke sunde interesser i deres fritid.

Hensigten med en længere skoledag har aldrig været rettet mod kommuner som Allerød, hvor forældrene er ressourcestærke, hvor skoler og lærere leverer landets bedste elever, og hvor børnene i forvejen har et aktivt fritidsliv.

Målet har derimod været at sikre børn i socialt belastede områder, at de fik et højere fagligt og trivselsmæssigt indhold i hverdagen. Dér befinder Allerød sig slet ikke.

For mig drejer det sig også om ideologi. Da jeg i tidernes morgen gik ind i Venstre, skyldtes det kampen mod kommunismen, mod Anker Jørgensens ØD - og mod venstrefløjens tale om ”enhedsskolen”. For mig var der tale om et stort offentlige uhyre, der bredte sig stadig mere ud over samfundet og berøvede borgerne deres frihed. At man så klæber en ny etikette på og kalder det en helhedsskole, ændrer intet for mig.

Hvis jeg ikke skal fornægte mine liberale principper, så skal vi nidkært arbejde for en kortere skoledag. Under alle omstændigheder.

Publiceret 20 April 2017 09:32

Allerød Nyt nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Allerød Nyt
SENESTE TV