Flemming Ipsen.

Flemming Ipsen.

DEBAT:

Kære borgmester Jørgen Johansen

Af Flemming Ipsen, Formand for Vores Allerød
Tak for at byde Vores Allerød velkommen på den kommunalpolitiske bane.

Jeg noterer mig med glæde, at du som borgmester er klar til at ændre strategi, hvis det kan forbedre resultatet. Du henviser til og vil anbefale, at vi læser kommunens planstrategi, effektiviseringsstrategi, de sidste tre års regnskaber og budgetter.

Desuden omtaler du at Allerød Kommune de sidste 3 år har haft en konstant vækst på 1 til 2 procent, som er på niveau med København og konkluderer: Det kan vi ikke gøre meget bedre, hvis vi samtidig skal sikre, at der er jobs, skole, pleje, pasning m.m.

På den ene side vil du ændre strategi, hvis det kan forbedre resultatet. På den anden side mener du ikke, at det kan gøres bedre, end det du gør? Måske er det bedre at se fremad i stedet for at skue tilbage i tiden. Planer og strategier gør det ikke alene, der skal handlinger til.

Kære borgmester lad mig blot bare nævne et par ting for dig. Ifølge Danmarks Statistik har Allerød Kommune i de 4 senest opgjorte år 2012-2015 tabt 208 arbejdspladser – så selvfølgelig kan det gøres meget bedre.

Dansk Industri gennemfører hvert år en undersøgelse af erhvervsvenligheden i landets kommuner. Her er det medlemmerne af Dansk Industri og andre virksomheder i Allerød man spørger. I seneste undersøgelse er Allerød placeret på en plads nr. 64 ud af 98 kommuner. 36 pladser ringere end året før. Den laveste placering nogensinde.

Allerød var engang bedste Børnekommune – hvad blev der af den titel?

Hele skolesagen – 2-2-modellen – en skoleløsning besluttet med spinkelt flertal på trods af at alle, der havde sat sig ind i tingene, frarådede den løsning.

Kernevelfærden er over årene forringet. – og det fortsætter i de kommende år. Så selvfølgelig kan og skal det gøres bedre. Det er jo svært at forklare borgerne og virksomhederne, at det går rigtig godt i Allerød, når den kommunale service, blot bliver ringere og ringere år for år.

Vi er i Vores Allerød fuldt ud klar over, at der er meget at forholde os til. Vi har allerede mange kompetente og erfarne folk i vores kreds fra politikere og borgere, der er bruger af den service, kommunen leverer til dem. Derudover har vi borgere, der arbejder i det offentlige og udmærket kender til hvorledes, man driver en kommune og ikke mindst hvordan man kan gøre ting anderledes og opnå gode resultater for borgere og virksomheder.

Så endnu engang – tak for din velkomst – vi er åbne for at arbejde sammen med alle, der konstruktivt vil arbejde for en bedre kommune i tæt dialog med borgere, virksomheder og ansatte om udviklingen af Allerød kommune.

Vi ønsker et byråd, der arbejder sammen om en udvikling og ikke år efter år kun baserer udviklingen på et spinkelt byrådsflertal. Det duer simpelt hen ikke. Kernevelfærden er truet.

Det er trods alt borgmesterens fornemste opgave – at være hele byrådets borgmester.

Publiceret 21 April 2017 11:38

SENESTE TV