DEBAT:

Husk tilgængelighed for alle ved vælgermøder

Af Carsten Hussing, Pinievangen 64, medlem af Allerød kommunes handicapråd og Danske Handicaporganisationer i Allerød
Nu skal vi igen til valgurnerne, da der jo skal afholdes kommunal- og regionsrådsvalg den 21. november i år. Jeg går derfor ud fra, at der er mange partier og organisationer, der nu er i gang med planlægningen af valgkampen.

I den anledning vil jeg godt lige minde om at der i FN’s Handicapkonvention står, at alle fuldt og effektivt skal kunne deltage og inkluderes i samfundslivet. Derfor bør man allerede nu tænke på tilgængeligheden for handicappede. Både i forbindelse med udarbejdelsen af valgmateriale og ved afholdelse af vælgermøder.

Her i Allerød Kommune er der rigtig gode muligheder for at få planlagt tilgængeligheden ordentligt. De bygninger der er relevante at benytte til vælgermøder, er blevet gennemgået for tilgængelighed af foreningen God Adgang. På foreningens hjemmeside godadgang.dk er der oplysninger om tilgængeligheden til de enkelte bygninger.

Her kan man se hvad bygningerne kan og specielt også hvad de ikke kan. Hvad hjælper det at det er nemt at komme ind, og finde rundt i bygningen hvis man ikke kan høre hvad der bliver sagt? Er akustikken i orden, er belysningen god og kan lokalet indrettes så det fungerer efter formålet?

Hvis der ikke er installeret et velfungerende teleslyngeanlæg i lokalet er det for eksempel muligt at låne et transportabelt teleslyngeanlæg på biblioteket, Skoven 4. I kommunens handicapråd har vi gjort rigtig meget for at skabe tilgængelighed for handicappede.

Derfor skulle der også være rigtig mange muligheder for at kunne afvikle vælgermøder på en måde så alle kan være med.

Publiceret 02 May 2017 10:46

Allerød Nyt nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Allerød Nyt
SENESTE TV