DEBAT:

Det er tid til at tænke nyt

Af Karsten Längerich, borgmesterkandidat for Venstre
Når man gennemgår byrådets katalog over besparelser på servicen, og er ude på kommunens skoler og børneinstitutioner, er det tydeligt at vi ikke længere kan løse kommunens økonomiske udfordringer ved år efter år at spare på kernevelfærden.

Jeg tror ikke, at der er nogen politikkere, der har lyst til at vælge ret mange af de forslag, der er fremsat.

Allerøds kommunes udfordringer er, at vi har behov for at spare i de kommende år for at få indtægter og udgifter til at balancere. Hertil kommer at vi kan se at antallet af ældre over 80 år bliver næsten fordoblet i de kommende 10 år, hvilket vil medføre en yderligere belastning på kommunes budgetter.

I de økonomisk gode år, hvor vi havde få ældre og mange i de arbejdsduelige aldersgrupper, har vi desværre ikke fået sparet op til de hårde tider der venter, hvilket vi kommer til at mærke i de kommende år.

Hvis vi på trods af de mørke udsigter, ønsker at forbedre kernevelfærden i Allerød og erstatte de nuværende servicereduktioner på både børne- og ældreområdet med serviceforbedringer og eksempelvis ambitioner om lavere klassekvotienter, flere pædagoger per barn, frit skolevalg etc., så skal der tænkes fundamentalt nyt og meget mere visionært i både byrådet og forvaltningen.

Og det burde allerede være sket for mange år siden. Nedenfor er gengivet nogen af de punkter som Venstre mener skal styrkes:

1. Vi skal have en aktiv strategi for at tiltrække flere erhvervsdrivende og arbejdspladser til Allerød. Allerød kommune klarer sig for dårligt i opgørelser over kommunernes erhvervsvenlighed i forhold til andre kommuner.

2. Vi skal tiltrække flere borgere til Allerød og specielt børnefamilier. Denne ambition findes allerede, men tempoet skal øges. En løsning er bl.a. at bygge flere boliger til +75 årige så omsætningshastigheden på parcelhussene øges og børnefamilier kan overtage de huse som blev bygget i 1960'erne, 70'erne og 80'erne.

3. Det er positivt at se at forvaltningen i år har fundet næsten 8 mio. kr. årligt i effektiviseringer jf. den nye effektiviseringsstrategi. Dette er en god begyndelse, men vi skal også turde have en ambition om at finde mindst 10 mio. kr. i effektiviseringer hvert år.

4. Vi skal tilbyde flere forskelle løsninger til borgerne og det frie valg skal være centralt. Det kan godt være at det vil koste på kort sigt, men vi har behov for nye løsninger for at vise at Allerød er en attraktiv kommune både for tilflyttere og for at undgå at nuværende borgere ikke flytter fra kommunen. Lykkely og privatskolen er gode eksempler, men hvorfor har vi ingen friplejehjem i Allerød? Og hvorfor kan vi ikke tilbyde forældre bedre muligheder for frit at vælge skoler?

5. Vi skal blive bedre til at konkurrenceudsætte kommunale opgaver og ikke mindst sikre os at vi hele tiden har den leverandør der kan levere ydelsen billigst muligt til den kvalitet vi nu ønsker.

6. Vi skal udvikle den kommunale serviceorganisation på bl.a. ældreområdet. Borgerne skal i centrum og der skal tænkes nyt for at løse de fremtidige udfordringer igennem eksempelvis anvendelse af velfærdsteknologi.

7. Bygningskomprimering. Vi har fortsat for mange bygninger og det bør nedbringes. Med det faldende antal klasser på kommunens skoler i specielt Lillerød, bør der lægges en langsigtet strategi for hvordan bygningerne bedst udnyttes.

8. Og ikke mindst så skal vi ændre budgetprocessen, så besparelser ikke altid skal findes som servicereduktioner, men findes proaktivt på samme måde som private virksomheder tilpasse deres udgiftsniveau.

En del af ovenstående forslag arbejdes der på allerede i dag, mens andre forslag er nye. I Venstre ønsker vi at samarbejde med alle partier i byrådet om at udvikle Allerød, således at vi igen en dag kan kalde os "Danmarks bedste børnekommune".

Publiceret 18 May 2017 11:16

Allerød Nyt nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Allerød Nyt
SENESTE TV