Flemming Ipsen, byrådskandidat for Vores Allerød.

Flemming Ipsen, byrådskandidat for Vores Allerød.

DEBAT:

Sandheden om servicerammen

Af Flemming Ipsen, byrådskandidat for Vores Allerød
Derfor er det ikke regeringen, der bestemmer hvordan Allerød Kommunes budget skal se ud – det gør byrådet i Allerød Kommune.

Der tales meget om, at det er regeringen, der fastsætter servicerammen og dermed bestemmer hvad Allerød Kommune, må bruge af udgifter. Det er ganske enkelt usandt. En usandhed der ikke kan blive en sandhed, blot fordi den gentages igen og igen. 

Vores Allerød har holdt møde med KL (Kommunernes Landsforening) for at finde ud af, hvad der er op og ned i denne sag. Kommunernes Landsforening forhandler med regeringen på vegne af alle 98 kommuner om den samlede årlige ramme for alle kommuner under et. Alle kommuner måles i fællesskab.

I juni indgår KL og regeringen en økonomiaftale om det kommende års økonomi og betingelser. Ultimo juni/primo juli udsender KL vejledende service-måltal til alle kommuner.

Kommunerne udarbejder forslag til forventet budget, der indsendes til KL i august. Derefter mødes borgmestrene og forholder sig til tallene. Nu gælder det om at finde en fælles balance.

Kommunerne afleverer igen forventninger til budget primo september til KL. Igen borgmestermøde ultimo september for at få de sidste ender til at nå sammen. Det gælder for KL om at holde aftalen med regeringen om en samlet ramme.

I budgettet for 2017 afleverede 32 kommuner budgetter, der var højere end det af KL udmeldte måltal. 22 passede med måltallene og 44 lå under måltal.  Det må man gerne, så længe de samlede budgetter ligger inden for den samlede ramme.

Det kan i nogle år give god mening for en kommune at ligge over måltallene og andre år ligge under.

Efterfølgende skal der være en meget stram styring af, at de samlede udgifter for alle kommuner ligger inden for den samlede ramme, ellers kan det få konsekvenser for de kommuner, der overskrider rammerne, der ifølge KL aldrig er sket endnu.

Altså er det byrådet, der beslutter hvordan budgettet skal se ud - både i første, anden og tredje version.  

Publiceret 19 May 2017 12:59

SENESTE TV