Flemming Ipsen, formand, Vores Allerød.

Flemming Ipsen, formand, Vores Allerød.

DEBAT:

Vores Allerød vil en ny vej med styring og udvikling af kommunen

Af Flemming Ipsen, formand, Vores Allerød
Byrådet har netop godkendt regnskabet for 2016 med et overskud på kr. 52 mio. Samtidig arbejder man i forvaltningen med spareforslag for kr. 32 mio.

Det er svært at forstå og forklare borgerne, hvorfor der fortsat skal spares på kernevelfærden, når der kommer store overskud. Allerød er uden politisk retning og styring.

Forklaringen er ganske enkel: Politikerne i Allerød Byråd har ikke styr på udviklingen.

De arbejder med et princip – Budget i Balance – men forholder sig ikke til, hvordan det ser ud i løbet af året. Det er forbeholdt en lille kreds af politikere, der er medlem af Økonomiudvalget.

Det menige medlem af fagudvalg eller for den sags skyld hele udvalget har ikke nogen opgørelse i løbet af året om, hvordan det går økonomisk. De får ganske enkelt ikke oplysningerne. Hvordan skal man så kunne styre kommunen og agere på eventuelle udsving?

Inden blækket er tørt på regnskabet for 2016, har byrådet nemlig besluttet, at alle udvalg skal udarbejde forslag til nye besparelser, som det nu viser sig er unødvendige. Hvad koster det ikke i spildtid i administrationen?

Nu kan byrådet sidde tilbage og se på, at regnskabet gik langt bedre end forventet, men servicen og borgernes reaktioner og tiltro til det politiske system går den forkerte vej. 

Det skal der ændres på i den nye byrådsperiode.

Vores Allerød vil have, at det nye byråd:

 - Udarbejder en Vision for Allerød Kommune, der sætter retning for kommunens udvikling og blandt andet sætter kursen for udvikling af kernevelfærden.

 - Udarbejder fire politiker, der inden for Pasning, Skole, Sundhed og Ældre sætter rammen for udviklingen og styringen i henhold til den nye Vision.

 - Rydder op i de 27 politiker og strategier, der alligevel ikke har et fælles mål.

 - Udarbejder handlingsplaner, der præcist beskriver, hvordan der fremadrettet skal arbejdes med at sikre kernevelfærden.

 - Indfører styringsværktøjer – såvel på økonomi som på serviceniveau, der lægges i hvert fagudvalg med tre årlige budgetopfølgninger på økonomien.

 - Budget lægges en gang årligt og der arbejdes ikke med tillægsbevillinger hen over regnskabsåret.

 - Budgetproceduren omlægges, så der bruges mindst mulige ressourcer på udarbejdelse af  sparekataloger og i stedet for anvendes på hvordan vi undgår besparelser på kernevelfærden.

 - Alle fagudvalg gøres ansvarlige for at følge op med tiltag hvis service/økonomi afviger i negativ retning.

 - Antallet af fagudvalg skal mindskes så vi effektiviserer administrationens forbrug af tid på flere udvalg.

Publiceret 31 May 2017 09:31

SENESTE TV