DEBAT:

Miki Dam Larsen misinformerer om servicerammen

Af Erik Lund, gruppeformand, byrådsmedlem, K
Igen og igen oplever vi, at socialdemokraternes Miki Dam Larsen misinformerer omkring servicerammen, men det er vel meget naturligt, når servicerammen "kun er noget vi leger", som Miki har udtalt flere gange.

Miki Dam Larsen har endnu ikke forstået, at der både findes et budget, der skal vedtages og overholdes og et efterfølgende regnskab, der enten udviser et mindreforbrug eller merforbrug i forhold til det vedtagne budget.

Når landets kommuner hvert eneste år forhandler budget, sker det med respekt for, at kommunernes budgetter under èt, ikke må overskride den serviceramme som kommunerne har aftalt med Regeringen.

Forud for kommunernes budgetlægning afholdes borgmestermøder, hvor der forhandles om, hvilke kommuner, der kan overskride servicerammen og hvilke kommuner, der så skal lægge sig under servicerammen, samt hvilke kommuner der kan overskride det aftalte anlægsniveau og hvilke kommuner, der så skal lægge sig under det aftalte anlægsniveau.

Da Allerød kommuner er blandt de kommuner med et serviceindeks på mere end 100 og en meget stærk økonomi og kassebeholdning, er det ikke os der står forrest blandt de kommuner, der kan budgettere over servicerammen.

Derfor skal Allerød kommune holde sig inden for vores andel af servicerammen når vi lægger vores budget, og derfor skal vi ligeledes holde os inden for vores andel af anlægsrammen.

FAKTA er, at Allerød år efter år budgetterer helt op til den aftalte serviceramme. Det er derfor ikke rigtig, når Miki Dam Larsen "leger", at vi bare kan budgettere over servicerammen.

Hvis vi gjorde det, ville borgmesteren på borgmestermøderne blive sat sammen med andre borgmestre, der har overskredet servicerammen, og få besked på, at de skal sænke deres serviceudgifter så kommunerne under ét kommer under servicerammen.

Noget helt andet er så det endelige regnskab. Tidligere var det mere reglen end undtagelsen, at vi år efter år kom ud med et regnskabsmæssigt underskud i forhold til budgettet, men efter vi indførte vores effektive budgetstyringsprincipper og gennemfører løbende effektiviseringer (uden serviceforringelser), er vi hvert eneste år kommet ud med større eller mindre overskud, der har givet mulighed for anlæg som vi tidligere kun drømte om og som har styrket vores kassebeholdning.

De løbende effektiviseringer har samtidig været medvirkende til, at de næste års besparelser er blevet mindre end de ellers ville være.

I årets løb orienteres økonomiudvalg og byråd jævnlig om den regnskabsmæssige udvikling i forhold til budgettet, og senest er økonomiudvalg og byråd blevet orienteret om, at det foreløbige regnskab for 2017 holder sig meget tæt på den udmeldte serviceramme.

Først langt efter sommerferien har vi hvert eneste år et nogenlunde sikkert billede af det endelige regnskabsresultat, og her vil vi ikke have mulighed for at øge driften i et par måneder, hvis regnskabsresultatet ser mere gunstigt ud end budgettet.

Derfor har vi i flere omgange aftalt fremrykning af nogle allerede aftalte anlæg.

Budgetter, servicerammen, anlægsniveau og alt andet omkring kommunens budget og regnskab er ikke noget "vi bare leger". Det er alt sammen noget som ansvarlige politikere tager alvorligt.

Publiceret 07 June 2017 16:10

Allerød Nyt nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Allerød Nyt
SENESTE TV