Viggo Janum, Vores Allerød.

Viggo Janum, Vores Allerød.

DEBAT:

Folkeskolerne i Allerød

Af Viggo Janum, Vores Allerød
I løbet af efterår og vinter 2016 blev vores 6 folkeskoler undersøgt, og resultaterne foreligger nu. Det uvildige firma, der har samlet disse, skriver bl.a.:

"Ventilation i særligt undervisningslokaler fremstår utidssvarende og utilstrækkelig, hvilket påvirker luftkvaliteten og heraf læringsmiljøet."
Herudover skriver firmaet:

"Eksempelvis fremstår kompletterende bygningsdele som linoleumsgulve, stållamel lofter og vægflader i flere tilfælde som værende udtjente med behov for oprettende tiltag. Ligeledes bærer de tekniske installationer samt anlæg præg af den lange levetid og manglende forebyggende vedligeholdelse."

På basis af disse alvorlige konklusioner må Vores Allerød give det nuværende byråd karakteren: Ikke Bestået.

Firmaet skriver desuden, at der på de 6 skoler skal bruges ca. 213 mio. kr. over de næste 10 år for at rette op på disse alvorlige forhold. Heri er endda ikke indregnet nødvendige ombygninger, således at skolerne kan blive indrettet efter nye indlæringsmetoder. 

Af de 213 mio. skal der bruges 48 mio. på Engholm, 42 mio. på Skovvang, 35 mio. på Lillerød, 35 mio. på Lynge og 28 mio. på Blovstrød.

Det er helt uforståeligt, at byrådet "med lukkede øjne" satte skatten ned og et mindre flertal nu vil bruge store beløb på nye idrætsbyggerier.

Vores Allerød anbefaler i stedet gennemtænkte anlægsinvesteringer (eksempelvis en ny skole), der kan reducere ovennævnte vedligeholdelses- og driftsudgifter.

Publiceret 08 June 2017 09:36

SENESTE TV