DEBAT:

Borgernes retsbevidsthed dybt krænket

Erik Lund, konservativt byrådsmedlem i Allerød Kommune

I mere end 10 år har inddrivelse af offentlig gæld sejlet rundt i SKAT, efter et smalt flertal i folketinget (Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti) i 2005 besluttede at flytte en effektiv inddrivelse fra kommunerne til staten.

Det har været en dyb krænkelse af borgernes retsbevidsthed, at lovlydige borgere, der betaler enhver sit, har måtte se til, at andre ikke betaler til den fælles kasse.

I går fik borgernes retsbevidsthed så et yderligere knæk, da Folketingets partier indgik en aftale om, at gæld for knap 6 milliarder nu ikke mere skulle inddrives.

De 6 milliarder kr., der nu opgives, er smårestancer som parkeringsafgifter, biblioteksbøder o.a. som borgerne selvforskyldt har pådraget sig.

Det er dybt krænkende, at borgere nu bare kan parkere ulovligt, lade være med at aflevere deres biblioteksbøger og meget andet, uden at det har konsekvenser.

Folketingets partier har vurderet, at det vil værre alt for omkostningstungt at inddrive disse smårestancer.

Endnu en gang oplever vi, at minister og folketing bliver trukket godt og grundigt rundt i manegen af et embedsværk, der overhovedet ikke har indsigt i inddrivelsesområdet.

Det vil nemlig være ”gratis” at inddrive disse restancer, da restanterne jo pålægges ekstragebyrer og retsafgifter, der sagtens kan dække omkostningerne ved at inddrive pengene.

Årsagen til, at disse smårestancer ikke for længst er betalt er, at SKAT ikke har de inddrivelseskompetencer og den inddrivelseskultur, der skal til for at drive en effektiv inddrivelse.
For ganske få måneder siden fik kommunerne mulighed for selv at inddrive deres ejendomsskatter, fordi SKAT heller ikke kunne magte denne opgave.

På ganske få måneder har kommunernes pantefogeder fået langt hovedparten af ejendomsskatterestancerne hjem, og meget snart vil ejendomsskatterestancerne være tæt på 0 kr.

I stedet for at opgive inddrivelsen af 6 milliarder kr., burde kommunerne også få mulighed for at inddrive disse smårestancer.

Hvis Folketinget gav kommunerne denne mulighed, ville langt hovedparten af de 6 milliarder kunne inddrives inden for meget kort tid.

6 milliarder er jo ikke småpenge. Man kan faktisk ansætte 12 tusinde pædagoger, skolelærere, SOSU-assistenter eller andre i et helt år for disse penge.

Publiceret 09 June 2017 09:50

Allerød Nyt nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Allerød Nyt
SENESTE TV