Viggo Janum.

Viggo Janum.

DEBAT:

Velfærd under servicerammen

Viggo Janum, Vores Allerød

Regnskab 2016 viste et mindreforbrug i forhold til vedtaget budget på 56 mio. kr. og en afvigelse i forhold til servicerammen på 3,9%. Der overføres nu 31 mio kr. til 2017. Det er den største overførsel siden 2006/2007. Det er da et tydeligt signal om, at byrådet/forvaltningen ikke har leveret varen.

Disse penge kunne være brugt på levering af de serviceydelser, som byrådet havde vedtaget. Det skete altså ikke.

Eksempelvis har man ikke anvendt de vedtagne beløb til kompetence-udvikling på skoleområdet, man har ikke fået etableret et akutteam på ældreområdet, fået færre ydelser fra regionen og der er leveret mindre hjemmehjælp og pleje.

En del af mindreforbruget skyldes ændrede behov hos borgerne, men der er altså plads til forbedret styring, og der var ledige midler til at levere velfærdsydelser.

En yderligere problemstilling er, at økonomiopfølgningen sker i økonomiudvalget og byrådet som helhed – og der er kun fokus på evt. budgetoverskridelser. Opfølgningen bør også ske i det enkelte fagudvalg med lige fokus på, at ydelserne til borgerne faktisk bliver leveret og det vedtagne budget anvendt.

Publiceret 09 June 2017 09:29

SENESTE TV