DEBAT:

Vores Allerød foreslår et skuffeprojekt

Tina Nikolajsen, bestyrelsesmedlem i Vores Allerød

Vores Allerød mener ikke, at der bør være store overskud på regnskabet år efter år. Overskud bør bruges på den aftalte grad af service for vores børn, ældre og borgere med behov for støtte i henhold til det vedtagne budget. Pengene skal ikke føres over i kommunens pengetank, hvor de ikke servicerer nogen.

Derfor foreslår vi, at byrådet vedtager udvalgte projekter, som ligger klar og er aftalt, hvis der i budgetopfølgningen kan konstateres overskud af de midler, der er afsat til service.

Et skuffeprojekt kan være efteruddannelse af lærere og følgende penge til vikardækning. I det forgangne år kunne et skuffeprojekt have været at hjælpe vores sammenlagte skoler til at blive sammenlagt i et tempo, hvor børn og forældre kunne følge med.

Man kunne også forestille sig et projekt med en gradvis etablering af smart city projekter, som vil kunne frigøre servicemidler på de kommende driftsbudgetter.

Vores Allerød ønsker at kommunens penge skal ud og gøre gavn blandt mennesker - og ikke ligge i en pengetank til nye prestigeprojekter.

Publiceret 19 June 2017 12:03

SENESTE TV