DEBAT:

Servicerammen kort fortalt!

Af Erik Lund, byrådsmedlem, gruppeformand, K
1) Regeringen og kommunerne indgår hvert eneste år en aftale om, hvor meget kommunerne under ét må budgettere til den kommunale service.

2) Når landets kommuner hvert eneste år forhandler budget, sker det derfor med respekt for, at kommunernes budgetter under èt, ikke må overskride den serviceramme som kommunerne har aftalt med Regeringen.

3) Forud for kommunernes budgetlægning afholdes borgmestermøder, hvor det drøftes, om nogle kommuner evt. budgetterer under kommunens servicerammen, så andre kommuner får mulighed for at budgettere over kommunens serviceramme.

4) Da Allerød kommuner er blandt de kommuner med et serviceindeks på mere end 100 og en meget stærk økonomi og kassebeholdning, er det ikke os der står forrest blandt de kommuner, der kan budgettere over servicerammen.

5) Allerød kommune skal derfor holde sig inden for vores andel af servicerammen når vi lægger budget.

Hvis Allerød kommune uden videre blot budgetterede over servicerammen, ville andre kommuner helt sikkert gøre det sammen, og kommunerne under ét ville hurtig overskride den serviceramme, der er aftalt med Regeringen.

Hvis dette sker, vil alle borgmestre fra de kommuner, der er årsag til den samlede overskridelse af servicerammen blive samlet og få besked på, at de skal sænke deres serviceudgifter, så kommunerne under ét kommer under servicerammen.

Det sidste er sket flere gange.

Publiceret 27 June 2017 10:23

Allerød Nyt nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Allerød Nyt
SENESTE TV