Flemming Ipsen, formand for Vores Allerød.

Flemming Ipsen, formand for Vores Allerød.

DEBAT:

Vores Allerød ønsker ikke skattestigning

Af Flemming Ipsen, formand for Vores Allerød
Vores Allerød vil ikke hæve skatten – men  indføre anlægsstop – og 'kloge' anlægsinvesteringer.

Der er ingen grund til at hæve skatten i Allerød Kommune. Derimod skal der en anden styring til og et andet fokus, end det har været praktiseret igennem flere byrådsperioder.

For at få kernevelfærden tilbage er der nogen, der mener, at skatten skal hæves, for at kunne betale for en bedre velfærd. Vores Allerød vil det anderledes.

Vi ønsker at samle byrådet om den fælles opgave med at få kernevelfærden tilbage inden for Børnepasning, Skole, Sundhed og Ældreområdet.

De fleste partier er jo begyndt at melde ud om, at besparelserne igennem flere år, er gået for vidt. Det er måske ikke så mærkeligt. Det er valgår. Om mindre end et halvt år skal borgerne vælge det nye byråd. Desværre er der ingen, der anviser hvordan, De konkret vil få kernevelfærden tilbage på sporet.

Som et af redskaberne ønsker Vores Allerød at foretage 'kloge anlægsinvesteringer'. Det vil sige, at formålet med investeringerne både skal forbedre kernevelfærden og samtidig nedbringe de løbende driftsudgifter, før der skal bruges penge på andre ting.

Derfor vil Vores Allerød stille forslag i byrådet om at anlægsinvesteringer, der ikke har til hensigt at opfylde målet om at forbedre kernevelfærd – ikke skal igangsættes. Som eksempler på ting, der ikke skal igangsættes i 2018 er blandt andet ny tennishal og dryland i alt kr. 16 mio.

Samtidig skal alle anlægsinvesteringer i 2018 nøje gennemgås. Hertil kommer, at Vores Allerød ønsker en oversigt over alle kommunens bygninger, for at se om der er basis for at reducere mængden af m2 og i givet fald sælge de overskydende.

Der skal udarbejdes et nyt investeringsprogram, der skal optimere bygninger til velfærd der samtidigt reducerer de løbende driftsudgifter – det vil være en af vore veje til at få plads til bedre velfærd.

Publiceret 28 June 2017 13:41

SENESTE TV