Viggo Janum, Vores Allerød.

Viggo Janum, Vores Allerød.

DEBAT:

Mangelfulde beslutninger og brudte aftaler

Af Viggo Janum, Vores Allerød
Vores Allerød har ledt forgæves efter et gennemarbejdet beslutningsgrundlag for evt. opførelse af ny tennishal, et varmtvandsbassin, et dryland i svømmehallen og et solcelleanlæg.

Et skønnet investeringsbeløb er ikke nok. Der skal også foreligge estimater over brugerbetalinger, evt. driftsbesparelser, kommende driftsudgifter, forrentning af solcelleanlæg m.m.m. Samtidig skal brug af pengene prioriteres i forhold til andre behov.

En del børneinstitutioner er i miserabel stand, og vi fik fornylig en rapport, der angiver at der skal bruges over 200 mio kr. på vedligeholdelse af skolerne. Vores Allerød anbefaler derfor et anlægsstop, således at presserende vedligeholdelse og anlæg bliver prioriteret højere end prestigeprojekter på et ukendt grundlag.

Konservative og Venstre samt øvrige følgepartier (i alt 11 byrådsmedlemmer ud af 21) brød i øvrigt aftalen om, at byrådet skal følge den vedtagne budgetprocedure over året, jfr. forvaltningens og byrådets "årshjul".

Med Konservative i front blev den foreløbige beslutning om disse prestigeprojekter taget i et lukket forum et par måneder før de aftalte budgetforhandlinger. Det er ikke givende for et bredt samarbejde, når aftaler bliver brudt, og øvrige partier bliver udelukket fra at komme med idéer og input.

Det sætter demokratiet ud af spil, når beslutninger træffes uden at alle i Byrådet får mulighed for at forholde sig til sagens indhold. 

Publiceret 30 June 2017 13:54

SENESTE TV