Flemming Ipsen, formand for Vores Allerød.

Flemming Ipsen, formand for Vores Allerød.

DEBAT:

Hvor er kvaliteten i de politiske beslutninger?

Af Flemming Ipsen, formand for Vores Allerød
Formanden for Konservative i Allerød, Faruk Kilic, efterlyser kvalitet i debatten. Vores Allerød efterlyser kvalitet i de politiske beslutninger.
Kernevelfærden; børnepasning, skole, sundhed og ældreområdet er under konservativ ledelse gennem de seneste mange år blevet stærkt forringet. Det behøver vi vel ikke dokumentere – det fremgår af de mange besparelser på kernevelfærden, som byrådet har gennemført – oven i købet med et lille flertal.

Som et blandt mange redskaber for at genskabe en ordentlig service overfor vore borgere, vil Vores Allerød blandt andet indføre "kloge" anlægsinvesteringer. 

Vores Allerød ønsker et stop for anlæg, indtil der er overblik over de afledte driftsudgifter. Vores Allerød vil ikke bare bygge anlæg. Såfremt vi renoverer eller bygger nyt, skal det selvfølgelig have det formål, at skabe bedre kvalitet, for dem der bruger det, men lige så vigtigt, at det ikke bare udvider vore driftsudgifter, på bekostning af reduktion i kernevelfærden. 

Derfor skal en enhver anlægsinvestering følges af en beregning, der viser de afledte driftsudgifter. Så er det op til byrådet at tage stilling til om man ønsker at øge driftsudgifterne på bekostning af velfærd eller reducere tilsvarende for at øge velfærd.

Vores Allerød har fokus på først og fremmest at sikre kernevelfærden før opførelse af tennishal og dryland m.m.

Du nævner  i dit debatindlæg, at der er bygget en del. Det er vel i sig selv godt, medmindre det har haft den konsekvens, at det samtidigt har betydet reduktion i servicen.

Det kan jeg ikke vurdere, da jeg ikke kender beregningerne. Men det kan være, at du vil give et kvalificeret svar på det?

For Vores Allerød handler det ikke om hvor meget der bygges, men hvor klogt, der bygges.

Som tidligere nævnt er dette blot en af de ting, som Vores Allerød har af gode ideer og forslag til genopretning af Kernevelfærden – mere kan ses på Vores Allerøds hjemmeside.

Da 79,7 procent af kommunens samlede skattefinansierede udgifter udgør serviceudgifter, er det jo netop her, der er stort potentiale for reduktion med "kloge" anlægsinvesteringer.

Men lad mig slutte af med følgende spørgsmål:

Hvad har Konservative tænkt sig at gøre for at genoprette kernevelfærden efter ote års nedskæringer? Det kunne medvirke til at øge kvaliteten i debatten?

Publiceret 03 July 2017 11:28

SENESTE TV