DEBAT:

'Mere liv i bymidten' - kommende Byforum

Johnny Lehmann, på vegne af Ejerforeningen bymidten i Allerød

Som formand for Ejerforeningen bymidten i Allerød giver jeg genmæle til et læserbrev fra Flemming Ipsen (FI), kandidat for den nyeste lokalliste Vores Allerød.

FI kommer med et valgopråb til avisens læsere om at byrådet skal gøre noget ved de tomme butikslejemål i bymidten.

Selv er det eneste bidrag i indlægget fra FI's side, at han og listen bakker op om samarbejdet mellem ejere, lejere og Handelsforeningen (lejernes forening).

Når kommunen eller politikkerne ikke er nævnt her, er det så fordi FI ikke tror, at de i dag ikke er aktive, eller ikke gør noget? Til det kan jeg kort svare, at der tager FI fejl.

I øjeblikket arbejdes der på højtryk med at skabe det arbejdsmæssige grundlag, herunder det juridiske og organisatoriske for et kommende Byforum, som vi håber kan igangsættes pr. 1. januar 2018.

I Hillerød har dette forarbejde netop taget +10 år, så her høster vi i Allerød frugterne af, at være en mindre og mere smidig størrelse, hvor netværket blandt aktørerne allerede er etableret.

Vi drøfter konkret økonomien bag, da den fremadrettede model gerne skal være bæredygtig i mange år og hvem der kan bidrage med hvad. Det tager sin tid at få alle involverede med også i de involverede foreninger for handel og ejere. Endvidere er der en lovgivning forvaltningen skal følge.

Nogle af tankerne er, at man på ét sted skal kunne samle oplysninger om alle aktiviteter i kommunen, herunder bymidten. Dette prøves af på kommunens FB side 'Mit Allerød' (tidl. Vores Allerød, men en ny lokalliste tog samme navn) i forbindelse med kulturugen Allerød på X og Tværs.

Vi drøfter aktiviteter og koordinering ud fra de nuværende økonomiske rammer (Handelsforeningen budget/aktiviteter, kommunens do. og bidrag fra Ejerforeningen). Dette arbejde forelægges for byrådet onsdag aften den 16. august for at se, om vi i fællesskab er på rette vej, hvilket vi positivt forventer.

Der er rammer og planer for bymidten. Der er også udfordringer grundet e-handel, byfortætning grundet ønsket om flere boliger m.m., men modsat tidligere, hvor dialogen og koordineringen kunne ønskes bedre, så er forventningerne, at det kommende Byforum kan blive et arbejdende, rådgivende organ for alle interessenter, herunder de kommende 21 byrådsmedlemmer, hvor der kan nedsættes ad hoc arbejdsgrupper ud fra temaer eller udfordringer, som der ønskes belyst med inddragelse af relevante interessenter.

Jeg kan opfordre alle byrådskandidater, herunder FI, til at følge kommunens politiske udvalg og fx abonnere på dagsordner/referater via kommunens hjemmeside.

Her vil man så fx kunne se, at der er en kommuneplan i høring, herunder også den omtalte bymidte, at der fra ejeren af ejendommen med den tomme 'Irma-butik' er fremsendt skitseprojekt (Økonomiudvalget juni), at der er solgt et udlagt parkeringsjordstykke ved busvendepladsen til et kommende 'Sundhedshus'. Så udvikling er undervejs.

Når interessenterne bringes sammen, så er der basis for samarbejde og mere liv i bymidten gennem planlægning af flere og måske bedre tiltag. Men hvem skal gøre hvad?

Ejerforeningens formål med at gå ind i dette arbejdsfællesskab, som vi håber udmøntes i et formelt Byforum for Allerød bymidte, er med målet i sigte: Mere liv i Bymidten både i som udenfor butikkernes åbningstid.

Publiceret 03 August 2017 09:39

SENESTE TV