DEBAT:

Ingen borgerinddragelse - det er faktuelt forkert

Lars Bacher, medlem af Allerød Byråd, K

Allerøds kommunale skoler har været igennem store ændringer, og der hersker som bekendt forskellige udlægninger af forløbet. Men nu starter skolerne igen, og den nye struktur er blevet implementeret på de berørte skoler.

Konservative vil gerne takke alle, der har været aktive i det store arbejde, som er lagt for dagen af bestyrelser, ledelse, lærere og elever.

I årets løb har vi politikere og skolernes engagerede interessenter holdt mange møder, hvor der er kommet kreative tanker og bud på bordet.

Det har været gode møder, fordi der har været stor deltagelse fra de relevante interessenters side. Og det har været hårde møder, for det ikke er nemt at tale besparelser.

Behovet for at spare har ramt samtlige danske kommuner. Ingen går fri.

Årsagen er den lave vækst i dansk økonomi gennem for mange år. Danmark har mistet momentum, og det er min politiske overbevisning, at det skyldes mangel på reformer.

Velfærd skal finansieres, og er der ingen vækst, opstår problemet – et både landspolitisk og lokalpolitisk problem, som hver enkelt kommune skal forholde sig til.

Skolebestyrelser og ledelser i Allerød har arbejdet hårdt og konstruktivt for at finde holdbare løsninger. Resultatet er en række spændende nye tiltag på kommunens skoler.

En lokalliste mener, at der har været for lidt inddragelse i arbejdet med den nye skolestruktur. Det billede kan jeg – næppe overraskende - overhovedet ikke genkende.

Der har været afholdt mange møder, og der har været mange deltagere. Der er blevet lyttet, og der er sket ændringer i forhold til de oprindelige udspil.

Det er korrekt, at vi fra politisk side har truffet en beslutning, som det selvfølgelig er helt legitimt at være imod. Men at påstå, at der ikke har været inddragelse, er faktuelt forkert.

Arbejdet med at styrke Allerøds skoler og udvikle en ny skolepolitik sker derimod i tæt dialog mellem skolernes interessenter og det politiske niveau.

Der er stadig basis for, at vi kan fastholde – og hæve - det høje niveau, vi har på vores folkeskoler i Allerød, og fra konservativ side skal vi opfordre til konstruktivt samarbejde om de ny strukturer.

Jeg ønsker alle kommunens børn en god skolestart og et godt og udbytterigt skoleår, uanset om de er i folkeskole eller på privatskole.

Publiceret 08 August 2017 10:02

SENESTE TV