DEBAT:

Vi lytter til borgerne

Martin H. Wolffbrandt, medlem af Allerød Byråd, K

Som medlem af Teknik- og Planudvalget oplever jeg af og til, at borgere har det billede, at vi uden videre siger ja til entreprenørers planer og den kommunale forvaltnings anbefalinger, at alting er styret af DJØF'ere, og at et af vores kommunes mest værdifulde kendetegn (balancen mellem by og natur) er i fare.

Som konservativ ønsker jeg 'udvikling med omtanke'. Niels Kirkegaard (V) har på forsiden af Allerød Nyt talt for, at vi skal FORANDRE for at UDVIKLE. Det ligger tæt op ad 'udvikling med omtanke' (omend det lyder lidt mere liberalt), og også tæt op ad det gode konservative grundprincip om, at vi gerne vil 'forandre for at bevare'. Det glæder mig selvfølgelig, at K og V er enige.

Tillad mig at komme med tre konkrete eksempler, hvor vi ikke har fulgt hverken entreprenører eller den kommunale forvaltnings ønsker. Tre eksempler som viser, at 'udvikling med omtanke' har betydet, at vi har justeret planerne, så de er blevet (endnu) bedre frem mod mødet med virkeligheden:

1) Den tilladte bygningshøjde som er fastlagt i to rammelokalplaner udviklingen af Blovstrød er reduceret fra 11 m. til 8,5 m. Forvaltningens oplæg var 11 m.

2) Støjgenerne fra NEFF reduceres ved kilden og ikke ved at etablere støjvolde ud for Østre Teglværksvej. Jeg gjorde mig selv ulejligheden at tage ud og tale med borgerne. Det var åbenbart, at en støjvold ville være en dårlig løsning. I stedet lykkedes det at få vedtaget, at støjen skal dæmpes ved kilden.

3) Ved fastlæggelse af vejbetjeningen til den nye bebyggelse på Baunesvinget i Lynge var der opbakning til, at vi lyttede til borgerne, så vejbetjeningen skal ske til Mejeribakken. Endnu et eksempel på, at vi ikke altid følger den kommunale forvaltnings indstillinger.

Vi skal lytte til borgerne. Det gælder i hele kommunen. Allerød er en lille kommune. Det betyder at borgere let kan få foretræde for TPU og at vi kan besigtige områder, inden vi træffer beslutning.

Reglerne om høring betyder, at borgere - hvis der er forslag om ændringer af lokalplaner eller rammelokalplaner i deres område - altid vil blive hørt. Det betyder ikke, at der aldrig kan blive truffet en afgørelse, man er uenig i. Men høringsprocessen i Allerød Kommune fungerer godt. Vi lytter til borgerne og vi udvikler med omtanke.

Det skal vi blive ved med. Det er Det Konservative Folkeparti garant for.

Publiceret 08 August 2017 10:16

SENESTE TV