DEBAT:

Åbent brev om tunnel mellem Sportsvej og Gl. Kollerødvej

Borgerforeningen ved Mikkel Rasmussen, Kollerød Bygade 24, 3450 Allerød, og Anette Gluud, Kollerød Bygade 21C, 3450 Allerød

Kære politikere i Allerød Byråd.

Vi er en kreds af beboere i Kollerød By, som gerne vil invitere jer på besøg i vores landsby onsdag 30. august 2017 kl. 18. Baggrunden for invitationen er Allerød Kommunes forslag om lukning af tunnel mellem Sportsvej og Gl. Kollerødvej. En vejstrækning som vi betragter som livsnerven mellem vores landsby og Allerød/Lillerød.

Vi er mange, der er rigtig kede af udsigten til en lukning af tunnelen og den øgede trafikbelastning af vores landsby, som en lukning også vil medføre. Vi har i mange år forsøgt at forklare byrådet om den trafikmæssige belastning af vejen gennem byen, men må desværre noterer os, at vi ikke rangerer eller i mange år har rangeret særligt højt på byrådets prioriteringsliste.

Nu forstår vi, at teknik- og planudvalget vil lukke vores vej til og fra Allerød og herved afskære en hel landsby en kørselsordning, som Teknisk Udvalg permanentgjorde i 1998. Og herved forøge trafikmængden gennem byen med diverse farlige og uoverskuelige sving.

Allerede ifm. udarbejdelsen af den seneste lokalplan fra 2007 blev der gjort opmærksom på, at der ofte køres meget stærkt igennem byen af bilister, som benytter byen til gennemkørsel – det gælder både almindelig samt tung trafik. Der blev givet udtryk for, at denne gennemkørende trafik ikke tager tilstrækkeligt hensyn til de lokale oversigtsforhold ved bygrænsen og Kollerød Bygades snoede forløb. Videre gjorde beboerne i byen opmærksom på, at det jævnligt sker, at beboerne både i landsbyen og på tilkørselsvejene oplever farefulde situationer.

Vi kan nu ti år senere konstatere, at de trafikale udfordringer stadig er de samme, og at byråd efter byråd lever godt med denne nedprioritering af trafiksikkerheden i Kollerød. Og at byrådet, herunder også Teknik- og Planudvalget, mener, at det også er i orden at øge trafikken gennem byen ved at lukke for gennemkørsel i tunnelen.

Vejene i Kollerød er i regionplan 2005 udpeget som en del af det regionale rekreative stisystem, hvor det sikres, at fodgængere og cyklister kan færdes i Kollerød. Med en  øget trafikmængde kan det blive svært at bevare vores veje som del af et regionalt stisystem.

Det er imidlertid ikke sikkert at være fodgænger eller cyklist i Kollerød, da vi hverken har fortov eller cykelsti. De eneste cyklister, som føler sig 'sikre' ved kørsel på Kollerød Bygade, er de ofte store flokke af hurtigkørende (racer)cyklister, som kører gennem vores landsby, i høj fart og flere ved siden af hinanden. Det hænder, at de råber efter os, hvis vi på nogen måde forhindrer dem i at køre i høj fart. Det lever vi med, ligesom vi lever med meget usikre trafikforhold.

Ved en tunnellukning vil der komme meget mere trafik igennem byen, hvilket vi vil føle os meget utrygge ved.

Der er ikke vejbump på Kollerød Bygade, Flintholmvej og Gl. Kollerødvej. Der er ikke et område, hvor vi, der går tur i byen eller børn, som cykler til og fra skole, kan færdes i sikkerhed.

Ved Brotræet er der et meget skarpt sving, hvor der er sket alvorlige trafikuheld. og der er ligeledes et uoverskueligt sving omkring Kollerød Bygade 17 og 13.  Store dele af året ligger der ligeledes permanent vand på vejen mellem bygadens nr. 13 og 17, hvilket kun gør trafiksikkerheden endnu værre.

Vi ser, at der andre steder i kommunen bliver renoveret fortove og cykelstier. For os beboere i Kollerød virker det som den rene luksus, fordi hos os er der ingen fortove og cykelstier, der kan blive renoveret, fordi de slet ikke eksisterer. Hvilket bestyrker os i, at vi er et lavprioriteret område.

Derfor denne invitation, så I kan møde os og se forholdene. Vi vil rigtig gerne vise jer de farlige steder på Kollerød Bygade, og fortælle jer, hvad en tunnellukning vil betyde for os.

Publiceret 21 August 2017 07:30

Allerød Nyt nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Allerød Nyt
SENESTE TV