DEBAT:

Åbent brev - tunnel i Kollerød

Jørn Sjøstrøm, Kollerød Bygade 21 C, 3450 Allerød

Kære politikere i Allerød Byråd.

1. Det er med en vis undren, at jeg konstaterer, at Allerød Kommunes høring om lukning af tunnel mellem Sportsvej og Gl. Kollerødvej udsendt den 5. Juli 2017 ikke findes på kommunens hjemmeside under punktet Høring og Tilladelser. Jeg går ud fra, at kommunen placerer de vigtigste punkter, som har offentlig interesse på indgangssiden.  Når jeg læser videre, finder jeg flg.  tekst ”Her finder du alle de sager, som Allerød Kommune har i offentlig høring lige nu, som f.eks. forslag til lokalplaner, kommuneplantillæg, landzonetilladelser og forslag til politikker m.v.”

Klikker man på linket findes der forskellige oplysninger om høringer, tilladelser og afgørelser. Som modtager af et høringsbrev ville jeg forvente, at også høringen i Kollerød var at finde her. Men til min undren er der intet oplyst om denne høring.

Er det fordi, høringen i Kollerød ikke betragtes som en vigtig høring fra kommunens side, eller hvad ligger der bag beslutningen om ikke at offentliggøre denne.  Efter min opfattelse er det ikke i overensstemmelse med god forvaltningsskik, idet alle høringer vel må betragtes som lige vigtige at oplyse om? Vi beboere i Kollerød opfatter sagen som meget vigtig.

2. Da jeg ikke kunne finde oplysninger om høringen under høringer , forsøgte jeg at google oplysninger om den udsendte høring umiddelbart efter modtagelsen af høringsbrevet den 5. Juli 2017.  Resultatet var et link til www.alleroed.dk.>…>Teknik- og Planudvalget 2010-2013. Linket viste sig ikke at findes.
Jeg ser ved samme søgning nu, at kommunen har valgt at linke til dagsordenen for møde i Teknik- og Planudvalg 2014-2017 den 6.6. 2017, og her kan man under pkt. 9 i sagsfremstillingen læse, at ”De ”særlige tilladelser” kan betragtes som en overgangsordning, og motorkørsel i tunnelen er meget uhensigtsmæssig af hensyn til cyklende og gående. Politiet ønsker derfor skiltningen fjernet.”
Denne formulering fremgår ligeledes af kommunens høringensbrev, idet det i brevet kan læses,  at ”De ”særlige tilladelser” (til at køre gennem tunnelen) betragtes som en overgangsordning ….”

Det er imidlertid ikke korrekt, idet det af referat fra møde i Teknisk Udvalg fra 5. December 2005 fremgår, at ” I 1998 besluttede Teknisk Udvalg at gøre en forsøgsordning fra 1977 til en permanent ordning, hvilket betyder, at der for personer bosiddende i Kollerød kan gives en personlig tilladelse til kørsel gennem tunnelen Gl. Kollerødvej /Møllemosevej under motorvejen”.

Er denne beslutning blevet omgjort og hvornår? Eller har kommunen overset, at denne beslutning er truffet. I så fald synes jeg, at man kan sætte spørgsmålstegn ved hele grundlaget for sagen.

Publiceret 21 August 2017 08:30

Allerød Nyt nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Allerød Nyt
SENESTE TV